Artikelen over de zondagsrust worden op onze site altijd veel gelezen. Zo ook de discussies over de oliebollenverkoop op zondag.
Artikelen over de zondagsrust worden op onze site altijd veel gelezen. Zo ook de discussies over de oliebollenverkoop op zondag.

De meestgelezen editie van Raadspraat 2017: SGP over de zondagsrust

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Nick de Vries)

De politieke partijen leveren iedere editie van De Brug trouw hun wekelijkse praatje aan. In iedere editie bespreken de partijen wat zij vinden dat op dat moment het belangrijkste onderwerp is dat speelt in de gemeente. De bijdragen verschijnen ook op internet en zo kan de redactie mooi zien welke onderwerpen leven onder de Kamper bevolking. Een korte terugblik op het jaar 2017.

Verreweg de meestgelezen editie van Raadspraat was de bijdrage van SGP raadslid Bernard van de Belt over de zondagsrust in Kampen. De bijdrage waarin de SGP’er vertelde dat zijn partij, en volgens hem veel Kampenaren, diep geraakt waren door het verstoren van de zondagsrust tijdens de Hanzedagen, werd ruim 7000 keer gelezen. Een enorm aantal, vergeleken met de gemiddeld 300 online lezers van een reguliere bijdrage. De editie trok veel lezers door het nieuwsbericht dat hiervan op Facebook verscheen.

Na alle euforie over De Hanzedagen liet de partij een opmerkelijk tegengeluid horen. Een gedurfd standpunt waarmee de partij laat zien vast te houden aan haar principes. Ook als hen dat waarschijnlijk op veel kritiek komt te staan. En dat deed het, want hoewel de eigen achterban waarschijnlijk blij is dat haar stem wordt vertegenwoordigd werd op Facebook massaal verontwaardigd gereageerd. Veel lezers vinden dat gelovigen en niet-gelovigen elkaar de ruimte moeten geven om te doen wat ze willen.

Oliebollen

Tijdens de beschouwing van het nieuwe jaar liet burgemeester Bort Koelewijn weten dat hij het zou betreuren als de aankomende verkiezingen voor een groot deel om de zondagsrust zouden draaien. Volgens hem is het slechts een klein deel van veel belangrijkere kwesties, maar bij Raadspraat lijkt het onderwerp zondagsrust wel de meeste lezers te trekken. Ook de tweede meestgelezen editie met ruim 1800 lezers komt op naam van de SGP, geschreven door Sijmen Nentjes. Deze raadspraat van november ging over de verkoop van oliebollen op oudjaarszondag in Kampen. De partij stelt daarin dat openstelling van winkels op zondag in Kampen teveel morele druk legt op winkelpersoneel om op zondag te gaan werken. Alhoewel de meerderheid van de personen die reageren vinden dat de koopzondag gewoon moet kunnen, kon dit standpunt ook op de nodige sympathie rekenen.

Dorp Reeve

De derde plaats voor de meestgelezen column gaat naar Pascal Jacobs van de D66-fractie. Zijn column waarin hij praat over de gepeperde rekening voor dorp Reeve werd 1300 keer gelezen. In de column trekt Jacobs fel van leer en hij zegt onder andere het volgende: “Vorige week lag de rekening van Reeve bij de raad. Een gepeperde rekening, veroorzaakt door ChristenUnie, CDA, PvdA en VVD. Deze partijen zijn de afgelopen jaren zeer onverantwoord omgegaan met ons gemeenschapsgeld. Met uwgeld dus. En dat hebben we geweten. Na hun eindeloze reeks grondaankopen, volgde miljoenenverlies in het grondbankdebacle en ging Kampen twee keer nat voor de Raad van State.”

De vierde plek is ook voor de D66-fractie en gaat naar Gerben Wijnja die 1100 lezers trok met zijn bijdrage over het succes van de Hanzedagen. “De Hanzedagen waren een prachtig feest maar ook een mooie proeftuin voor ideeën die we kunnen hergebruiken om Kampen blijvend tot een stad vol belevenissen te maken.” In de column roept hij op om de dagen vooral als inspiratie te gebruiken om de stad blijvend te verlevendigen.

Tot slot wordt ook de vijfde plek bezet door de D66-fractie en weer gaat de eer naar Gerben Wijnja. In een recente column van eind december gaat hij breder in op de discussie rond de zondagsrust. “D66 wil dat iedereen in vrijheid en in respect voor elkaar, zijn of haar levensovertuiging kan beleven. Dat betekent ook dat de overheid -en dus ook de gemeente- geen godsdienstige regels moet opleggen aan inwoners.” Hij refereert in het artikel onder andere naar het voorstel van D66 om de supermarkten op zondag open te stellen en plaatst dit in een bredere context. “Kampen kent een grote diversiteit in levensovertuigingen. Laten we die Kamper diversiteit erkennen. En elkaar de ruimte geven. Zondagsvrijheid voor iedereen!” Het artikel trok ruim 800 lezers.