Afbeelding
Fred Sollie

Waterschap verwacht vrijdag hoogwaterpiek bij Kampen

Algemeen

KAMPEN - De waterstanden van de IJssel in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta stijgen de komende dagen. Volgens het hoogwaterdraaiboek heeft het waterschap een aantal waterkeringen uit voorzorg gesloten. Medewerkers van het waterschap controleren de dijken.

Het oproepen van dijkwachten voor de IJssel is (nog) niet nodig. De hoogwaterpiek bij Zwolle en Kampen wordt vrijdag verwacht. In Kampen blijft de deels opgebouwde waterkering daarom nog even staan.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
 Hoogwater bij Wilsum