Afbeelding
Tennekes

Greeneregie wint adviseurs van de Toekomst gemeente Kampen (9 foto's)

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Jonge adviseurs inspireren gemeente Kampen op energievraagstuk
Vrijdag 26 januari vond de finale plaats van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst in de Leuke Hanzestad in Kampen. Vier Havo-3 en VWO-3 klassen van de Pieter Zandt scholengemeenschap vormden adviesbureaus en werkten een week aan een door de gemeente geformuleerde opdracht: ‘Hoe kunnen de inwoners en de gemeente Kampen samen het meest effectief toewerken naar een 100% duurzame energievoorziening in 2050?’ Het adviesbureau Greenergie kwam als overtuigende winnaar uit de bus.

Het eindevenement van Adviseurs van de Toekomst begon met een markt, waar de leerlingenadviesbureaus hun adviezen pitchten aan een jurypanel met daarin o.a. burgemeester Koelewijn en wethouder Veldhoen. De adviesbureaus gaven advies over vragen als ‘Welke maatregelen moet de gemeente treffen en welke middelen kan ze daar voor inzetten om in 2050 100% energieneutraal te zijn?’ en ‘Hoe kan de gemeente haar inwoners stimuleren actief te participeren in deze energietransitie?’ De energieopgave en participatie met belanghebbenden over dit onderwerp zijn belangrijke vraagstukken voor de nieuwe omgevingsvisie Kampen.

Na deze markt selecteerde de jury twee adviesbureaus die tijdens de grote finale streden voor de titel ‘beste adviesbureau van 2018’. Het jurypanel bestond naast de burgemeester en wethouder uit ambtenaren Jaap Vosselman (milieu en energieadviseur) en Amber Hes (Communicatie- en participatieadviseur) en directeur Onderwijs Jan Kettelarij van Pieter Zandt.

Zinderende eindfinale
De finale ging tussen het adviesbureau Greenergie en 3Vb. De jury en het aanwezige publiek verkozen Greenergie als winnaar. Dit adviesbureau had veel aandacht besteed aan de vormgeving en presentatie, maar kwam ook met een goed onderbouwd verhaal vol originele ideeën. Wethouder Veldhoen gaf direct aan dat de gemeente zeker aandachtig gaat kijken naar de plannen die de adviesbureaus hebben ingediend. ‘Tussen alle creatieve ideeën zitten pareltjes die we verder uit kunnen werken en hopelijk toe kunnen passen’, aldus Veldhoen. Juryvoorzitter burgemeester Koelewijn: ‘Ik ben er trots op dat wij als gemeente Kampen hebben mogen deelnemen aan het project Adviseurs van de Toekomst. We hebben mooie, inspirerende adviezen en ideeën gehoord van de adviesbureaus over het uitdagende vraagstuk van energietransitie. En op het gebied van participatie. Want uit alle adviezen blijkt, dat we bij het oplossen van dit vraagstuk de betrokkenheid en inzet van onze bewoners hard nodig hebben. Ik ben erg onder de indruk van de creatieve bijdrage van de scholieren aan een thema dat ook voor hun toekomst van groot belang is.’

Adviseurs van de Toekomst
Adviseurs van de Toekomst is een project van Natuur en Milieu Overijssel voor voorgezet onderwijs en mbo uit Overijssel. Binnen het project gaan klassen aan de slag met een opdracht voor een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst brengt jongeren in aanraking met het werkveld van overheden, bedrijven en water.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding