Afbeelding
Annie van 't Zand

Stoomdag bij gemaal Mastenbroek

Algemeen

REGIO - De machines van het uit 1856 stammende Oude Stoomgemaal Mastenbroek worden op zaterdag 6 oktober voor de laatste keer dit jaar in werking gesteld. De Olde Mesiene, zoals het gemaal ook wel wordt genoemd, is die dag onder stoom te bekijken. Locatie: Kamperzeedijk 7, Genemuiden.

Dit gemaal is het oudste nog werkende stoomgemaal in ons land. Het gemaal is destijds gebouwd om de Mastenbroekerpolder te bemalen. Het heeft dienstgedaan tot 1961, toen het elektrisch gemaal Veneriette de functie overnam. Momenteel zijn er van de ruim 700 stoomgemalen in Nederland nog 23 over en hiervan neemt d’ OldeMesiene een belangrijke plaats in.

Het gemaal is open van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis, maar een kleine donatie wordt gewaardeerd. Om het gemaal draaiende te houden is een aantal vrijwilligers regelmatig in de weer om te zorgen voor het onderhoud. Deze vrijwilligers zoeken nieuwe collega’s zodat kennis en kunde kunnen worden overgedragen en er meer handjes zijn om de machines in een goede conditie en draaiende te houden. Wim Gras, voorzitter van Stichting Vriendenkring d’Olde Mesiene, geeft daar graag meer informatie over. Hij is te bereiken via (06) 270 921 56.