Afbeelding
Foto Tennekes

Koelewijn doopt 2018 tot: het ontwikkeljaar

Algemeen

(door Nick de Vries)

KAMPEN - Het lijkt nog maar zo kortgeleden dat burgemeester Bort Koelewijn de voorpagina van deze krant sierde met een glas champagne in zijn hand. Proostend op een nieuw jaar dat inmiddels alweer bijna achter ons ligt. Koelewijn keek toen terug op een jaar dat volop in het teken stond van de Hanzedagen. Welk etiket valt er op 2018 te plakken? Wat was het karakter van 2018? Dat lijkt lastiger te beantwoorden. Koelewijn vindt het echter geen moeilijke vraag. 2018 was wat hem betreft een ontwikkeljaar.

Wat hij daarmee bedoelt? Pak de auto, of liever de fiets, en maak een rondje door de stad. Dan zie je steigers, hijskranen, bouwketen. Van Stationskwartier tot Brunnepe; op talloze plekken zijn werklieden voor dag en dauw in de weer geweest om iets nieuws te bouwen, of iets ouds in glorie te herstellen. 2018 was een jaar waarin Kampen een andere aanblik kreeg. Zo wordt de Bovenkerk opgekapt, staat de Stadsbrug weer netjes in de verf en is de nieuwe parkeergarage Buitenhaven opgeleverd. Het oude schoolgebouw aan de Ebbingestraat is afgebroken en de opbouw in volle gang. De Ebbingestraten zijn voor een deel weer zo glad als een biljartlaken en zo kunnen we nog even doorgaan. Het blijft overigens niet alleen bij gemeenteprojecten. Ook de inwoners zelf lijken zin in de toekomst te hebben. Het lijkt of in iedere straat wel iets in de steigers heeft gestaan.

En niet alleen de bestaande bouw is aangepakt. Ook de kaart van Kampen is ingrijpend veranderd. Door nieuwbouw in verschillende kernen. Velen vinden een fraai huis in Het Meer in IJsselmuiden en de nieuwe wijk het Stationskwartier loopt als een trein, constateren ze bij de gemeente. Mensen staan in de rij om hier te mogen wonen. Zelf een ‘droomwoning’ bouwen op een eigen kavel of verkassen naar een gasloze woning kan eveneens.

“En op Spoorlanden 2 zien we flinke bedrijven verrijzen met een omvang waarbij menig voorbijganger met de ogen knippert. Ook zijn de voorbereidingen al getroffen voor Dorp Reeve”, aldus Koelewijn. Het gaat niet zonder slag of stoot en lang niet iedereen staat te popelen om het bootje voor de deur te leggen en naar het Drontermeer te varen, maar het is op z’n minst een opzienbarend project. En er hangt voor de gemeente financieel veel van af. Mocht de Raad van State de Werkgroep Zwartendijk gelijk geven en beslissen dat niet gebouwd mag worden, dan is naar hun idee de natuur gered, maar dreigt voor de gemeente een financiële strop. Ook dat proces lijkt zich voor de gemeente nu echter de goede richting in te ontwikkelen.

Telefoontje van Veldhoen

Nog tijdens het gesprek met de burgemeester om het oude jaar door te spreken, kreeg hij een telefoontje dat hij wel even op moest nemen. Een oude bekende van het college: oud-wethouder Gerrit Jan Veldhoen. De kwestie Dorp Reeve werd behandeld in de Raad van State en Veldhoen, die de zaak nog op de voet volgt, zat natuurlijk in de zaal. Hij belde met Koelewijn om verslag te doen. En hij had er een goed gevoel over. Zijn gevoel wordt later die dag onderschreven door de rechtbankverslaggever van De Brug. Hij was zelfs stelliger en concludeerde dat de Raad naar alle waarschijnlijkheid het dorp Reeve niet tegen gaat houden en ook geen bezwaar heeft tegen het doorvaarbaar maken van de bypass tot aan het Drontermeer. Een enorme meevaller op de grens van het nieuwe jaar voor het gemeentebestuur.

Tijdens het interview stelde Koelewijn al vast dat de ontwikkeling van dorp Reeve enorm positieve veranderingen voor Kampen in petto kan hebben. Vooral het doorvaarbaar maken van het Reevediep biedt volgens hem kansen en kan de rol van Kampen op de toeristische kaart volledig veranderen.

“Wij liggen dan op een prachtige recreatieve route, bijvoorbeeld richting Friesland. Het geeft toeristisch Kampen een extra impuls en biedt nieuwe mogelijkheden om Kampen als nautische stad te profileren en extra kansen voor de waterrecreatie.” In de hoop de komende tijd ook verder te komen met een goede plek voor de IJsselkogge. Net als alle inwoners wenst hij ook dit schip in 2019 een goede vaart!

Vervuilde grond

In dat kader is Koelewijn ook blij dat de parkeergarage bij de Buitenhaven nu eindelijk geopend is. Het fiasco rond de bouw is bij velen bekend. In de terugblik uit 2017 stelden we vast dat de parkeergarage, die eigenlijk tijdens de Hanzedagen al honderden bezoekers moest verwelkomen, er bij lag als een soort stadsmoeras. De oude gasfabriek, die er vanaf die plek ooit voor zorgde dat Kampen er warmpjes bij zat, bezorgt de moderne Kampenaar sinds 2016 koude rillingen. Diverse projecten moesten tijdelijk de ijskast in vanwege vervuilde grond die overal onder het aardoppervlak blijkt te zitten. De werkzaamheden van Enexis in de Buitennieuwstraat lagen telkens dikwijls vanwege vreemde dampen, het baggeren van de Buitenhaven ligt al tijden stil vanwege giftige gassen en de parkeergarage kwam maar niet van de grond.

Maar die parkeergarage is nu dan toch geopend. Tot vreugde van Koelewijn. “We hebben nu een mooie grote plek in de binnenstad op loopafstand van de stad. Ik ben de omwonenden dankbaar. Zij hebben veel overlast te verduren gehad, maar zich, ondanks wat spanningen, zeer inschikkelijk opgesteld. De buurt kan de auto nu eindelijk kwijt en ik hoop ook dat het probleem met de vele bestelbusjes die bewoners van de buurt het zicht ontnemen hiermee opgelost kan worden. Ook voor toeristen die van hieruit de stad op een mooie plek betreden. Dit gecombineerd met de geplande parkeerplekken bij de Buitenwacht, zorgt ervoor dat de binnenstad straks beter bereikbaar is dan ooit.”

De kwestie binnenstad

Maar een goed bereikbare binnenstad moet ook iets te bieden hebben. Is er in 2019 nog wel genoeg te doen in die binnenstad? Veel ondernemers in de binnenstad van wat kleinere steden, lijken de strijd van de vele internetbedrijven te verliezen en in Kampen ziet het er weinig beter uit. De roep om een koopzondag klinkt soms luid, maar wie doordeweeks de Oudestraat bezoekt, vraagt zich soms wel eens af of die niet al is doorgevoerd. Zo rustig. In De Brug uitte Nardus Koster van de Ondernemersvereniging onlangs nog zijn zorgen over de leegstand in de binnenstad. Koelewijn vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de binnenstad te laten bruisen. Hij verwacht veel van de inspanningen van wethouder Meijering die goed bezig is met de middenstandsondernemers en de inzet van de citymarketeer en de binnenstadsmanager. “Maar er is nog veel werk aan de winkel.”

AZC-verontwaardiging

Een onderwerp dat in 2018 voor nogal wat verontwaardiging zorgde was het aantal diefstallen gepleegd door zogenoemde veilige-landers uit het AZC. Op zeker moment werd ruim 75 procent van de diefstallen door deze groep gepleegd. Raadslid Suat Azer kaartte het aan, met een storm aan media-aandacht tot gevolg. Tot de landelijke media aan toe. Koelewijn en de korpschef van de politie waren met het probleem al bezig en stelden dat er iets moest veranderen. Dankzij verschillende maatregelen die zowel de gemeente, de politie als het AZC genomen hebben, is de overlast inmiddels aanzienlijk afgenomen, maar om het probleem echt op te lossen moet het rijk in actie komen. “De veilige-landers die geen uitzicht hebben op toelating moeten zo spoedig mogelijk kunnen worden uitgezet.”

Tragisch

2018 is ook het jaar waarin Kampen werd overvallen door een verschrikkelijk ongeluk. Koelewijn noemt het als eén van de tragische dieptepunten op zijn lijstje. Een zesjarige scholiere van Villa Nova overleed nadat zij tijdens het speelkwartier onder een grasmaaier kwam. “Ik leef erg mee met de familie en ook anderen, die geliefden verloren hebben.” Ook in het gemeentehuis werden we geconfronteerd met een onverwacht overlijden van een geliefd persoon. Frank Lichtendahl, die al sinds 1993 in het gemeentehuis werkzaam was. “Dat kwam hier hard aan. Hij was een geliefde collega en iedereen kende hem.”

Inclusie

2019 wordt volgens Koelewijn het jaar van de inclusie. Iedereen moet bij de samenleving betrokken worden. Iedereen moet gelijke kansen krijgen en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Dat wordt volgens Koelewijn de grote uitdaging voor het komende jaar. In het verlengde daarvan wil de gemeente ook nog beter het gesprek voeren met de inwoners van de stad, zodat ook iedereen het gevoel heeft erbij te horen.

Een goed voorbeeld zijn de inwoners van Brunnepe die in 2018 al extra aandacht kregen. Volgens Koelewijn moet die aandacht in 2019 worden geïntensiveerd. “We moeten echt de schouders onder Brunnepe zetten. De inwoners van de wijk hebben nog wel eens het gevoel dat ze er niet bijhoren. Wij moeten het tegendeel bewijzen. We moeten daarvoor allereerst zorgen dat we weten wat er leeft onder de bevolking.”

Overleg Brunnepe

Een moment waarop in 2018 een miscommunicatie ontstond was bij de verplaatsing van het Koggemonument. Die stond op Kamper grondgebied, maar de Werkgroep Schokkermonument wilde vurig dat hij verplaatst werd naar Brunnepe. In 2018 dacht de gemeente Brunnepe een groot plezier te doen door het monument na vele jaren dan echt te verplaatsen, maar toen hij op z’n plek stond, bleken twee Brunneper stichtingen, Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe en de Stichting Vischrookerij van Heerde Reumer, helemaal niet blij met verplaatsing naar deze plek te zijn. Zij stelden dat deze plek de Brunnepers historisch geen recht deed. Uit het gesprek dat de burgemeester met hen voerde, concludeerde hij dat het hen er vooral om ging dat zij niet gehoord werden.

De situatie heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente het contact met de Brunnepers en de hiervoor genoemde stichtingen verder heeft geïnventariseerd. “We moeten bewijzen dat er grote waardering is voor de wijk. We moeten met iedereen het gesprek aangaan. Wij hebben ideeën, maar wat willen jullie precies? Een punt dat aandacht verdient de komende tijd is het wijkgebouw. Welke rol speelt de Reijersdam in de wijk? Welke rol vindt de wijkvereniging zelf dat ze spelen. Ze zitten in een wat verouderd pand en je zou kunnen overwegen om nieuw te bouwen en te combineren met andere instellingen, maar de wijkvereniging heeft het gebouw zelf flink verbouwd en aangegeven hier graag te willen blijven zitten. We moeten alle belangen afwegen en met ieders gevoel rekening houden.“

Sfeer raad

Nu veel gebouwen weer uit hun tijdelijke metalen verpakking tevoorschijn komen, staat de oude Hanzestad er weer een stuk frisser bij. Maar niet alleen de geografische kaart van Kampen is in 2018 grondig veranderd. Ook de politieke is tijdens de verkiezingen behoorlijk op de schop gegaan. De oud-collepartijen ChristenUnie en het CDA verwelkomden Gemeente Belang Kampen en GroenLinks, nadat de VVD en SGP vertrokken. Een nieuwe samenstelling die ideologisch verder uit elkaar ligt dan ooit en dat is ook te zien in de gemeenteraad zelf. Maar wat Koelewijn opvalt, is dat de sfeer tussen de raadsleden onderling ondanks de tegenstellingen, uitstekend is.

Hij is dan ook trots op de raadsconferentie die in de zomer plaatsvond. “De onderlinge sfeer was uitermate vriendschappelijk. Er werden politiek gezien forse en soms hoogoplopende discussies gevoerd, waarbij de tegenstellingen naar boven kwamen, maar even daarna werd er weer vrolijk een gezelschapsspel met elkaar gespeeld. Zonder dat daar iets tussen zat. De samenwerking geeft iets weer van het gevoel van verantwoordelijkheid dat de huidige raadsleden hebben. We zijn weinig met onszelf bezig en veel met buiten en dat is belangrijk. Je moet je als gemeentebestuur en raadslid realiseren dat je er niet voor jezelf zit, maar altijd voor de ander en dat lijkt deze raad te doen.” En met die instelling gaat Koelewijn met vertrouwen en optimisme 2019 tegemoet.