De Zuiderzeehaven.
De Zuiderzeehaven. Picasa

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand goed nieuws voor Kampen

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - De financiering van het sluiscomplex Kornwerderzand is rond. Dat is goed nieuws voor Kampen, de Regio Zwolle en de regionale havensamenwerking van Port of Zwolle, zo vindt ook de gemeente Kampen.

"Het nieuws van de realisatie van de verbreding in 2025 is een belangrijke impuls voor de havenontwikkeling in de regio. Het levert een flinke bijdrage aan de toekomstbestendigheid van Port of Zwolle als logistieke hub voor vervoer over water naar onder meer Duitsland, de Baltische staten en zelfs de nieuwe Zijderoute", aldus de gemeente.

De verbrede sluis maakt Kampen en daarmee Port of Zwolle bereikbaar voor grotere (short-sea) schepen die hierdoor toegang krijgen tot nieuwe logistieke netwerken. Hiermee ontstaat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor overslagbedrijven, scheepsbouw en haven gerelateerde bedrijvigheid en dat zorgt voor nieuwe werkgelegenheid.

”Geweldig nieuws voor Kampen. Hiermee kan onze Hanzestad ook in de toekomst geld blijven verdienen over water. Goed nieuws ook voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in Kampen, de economische ontwikkeling van Regio Zwolle en het havengebied Port of Zwolle”.” zegt wethouder Geert Meijering van Kampen.

Ook Jelle Weever, voorzitter van MKB-Regio Zwolle, reageert verheugd op het nieuws. “We zijn ongelofelijk blij met dit succes en geloven dat het een enorme impact op de regio gaat hebben.” Hij geeft aan dat dit het succes is van het hele regionale bedrijfsleven die zich gezamenlijk achter de lobby voor de verbreding heeft geschaard. “We zijn veel dank verschuldigd aan alle partners en partijen die hierin hun tomeloze inzet hebben getoond”.

Wat betekent dit voor Kampen op de korte termijn? Allereerst een bevestiging van de kansen die de unieke ligging van Kampen aan het water al eeuwenlang biedt. De volgende stap is nu om samen met onze partners en de regio te onderzoeken hoe we deze kansen volop kunnen benutten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte vandaag het besluit bekend dat de sluis Kornwerderzand verbreed wordt en dat de bruggen vernieuwd worden. Voor dit project is jarenlang gelobbyd door ondernemers, gemeenten en provincies. Onder andere voormalig CDA'er Cor Adema maakte zich jarenlang hard voor dit onderwerp.

De nieuwe sluis moet uiterlijk 2025 in bedrijf zijn. Met de realisatie wordt een impuls gegeven aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid rond het IJsselmeer en tot in het verre achterland. Bedrijven gaan voor meer dan 100 miljoen investeren in nieuwe en uitbreiding van bestaande activiteiten. Hiermee worden de komende jaren tot 3000 nieuwe banen gecreëerd. Ook geeft het project een impuls aan het verduurzamen van vervoersstromen door meer vervoer over water in plaats van over de weg.

Gedeputeerde Klaas Kielstra namens Fryslân, Overijssel, Drenthe en Flevoland: “ik ben trots op dit resultaat. Samen met minister van Nieuwenhuizen, de Tweede Kamer, alle andere overheden en het bedrijfsleven hebben we keihard gewerkt aan dit resultaat. Dit succes hebben we met z’n allen bereikt. Het betekent een enorme en duurzame impuls voor al die bedrijven rond het IJsselmeer en daarmee voor de economie en de werkgelegenheid in de IJsselmeerregio.”

Het verbreden van de sluis en Kornwerderzand en vernieuwen van de bijbehorende bruggen kost in totaal 215 miljoen euro. Regionale overheden en het bedrijfsleven betalen mee aan het project. De planning is dat het totale project uiterlijk in 2026 is afgerond.

Port of Zwolle

De nieuwe sluis wordt 11 meter breder en dat maakt een wereld van verschil voor het havengebied Port of Zwolle en regio Zwolle. De 25 meter brede sluis is dan geschikt om de nieuwe generatie schepen door te laten. Een enorme impuls voor de regio Zwolle en het havengebied. Met de verbreding van de sluis is Port of Zwolle bereikbaar voor shortsea schepen. Havengerelateerde bedrijven en scheepswerven hebben daardoor ruimte om te groeien. Een bredere sluis lokt ook investeringen uit. Graansloot in Kampen (op- en overslag) heeft 5 tot 7 miljoen uitgetrokken voor bedrijfsuitbreiding. Hoeben Metalen wil graag een nieuwe hellingbaan bouwen voor de sloop van zeeschepen. Het biedt de regio economische groei en werkgelegenheid.

In de lobby voor de verbreding van de sluis heeft Port of Zwolle een belangrijk aandeel gehad. Afgelopen september is minister Van Nieuwenhuizen op uitnodiging van het havenbedrijf op werkbezoek in Meppel geweest. Daar is haar een bidbook aangeboden door ondernemers, regionale en provinciale overheden uit Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.