Afbeelding

Locaties carbidschieten jaarwisseling bekend

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN / IJSSELMUIDEN - Het college van burgemeester en wethouders wijst voor aankomende jaarwisseling 53 locaties aan waar carbid geschoten mag worden. Deze locaties zijn verspreid over Kampen (35 plekken) en IJsselmuiden (18 plekken).

De evaluatie van de jaarwisseling van vorig jaar heeft geleid tot een conceptlijst met locaties waarop inwoners een zienswijze konden indienen. Ook konden inwoners nieuwe locaties aandragen. Alle locaties zijn besproken binnen de werkgroep jaarwisseling en met het Schuttersgilde.

Burgemeester Bort Koelewijn: “Bij de totstandkoming van de lijst met locaties hebben we gelukkig met veel reacties rekening kunnen houden. Helaas kon niet iedere wens worden gehonoreerd. Iedereen weet nu waar hij aan toe is. Vorig jaar bleek dat deze aanpak bijdraagt aan een veilige en feestelijke jaarwisseling.”

Op de onderstaande definitieve lijst staan, in vergelijking met vorig jaar, twee nieuwe locaties, vijf locaties zijn nader gespecificeerd, hebben er een aantal verschuivingen plaatsgevonden en is één locatie alsnog komen te vervallen. Daarvoor is een alternatieve locatie gevonden.

Het aanwijzingsbesluit wordt gepubliceerd op 15 oktober 2019 in weekblad De Brug en op de gemeentelijke website. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na publicatie, bezwaar indienen.

Informatieavonden

In november vinden twee informatieavonden plaats waar inwoners uit Kampen en IJsselmuiden naar toe kunnen met vragen over de jaarwisseling. Op 11 november is de eerste informatieavond in wijkcentrum Reyersdam in Kampen en de tweede is op 13 november in Het Lokaal in IJsselmuiden. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen 2019

Kampen

1. Beijerinckstraat, stenen voetbalveld;
2. Bereklauw, op de parkeerplaats bij huisnummer 52;
3. Blauwe Engel, braakliggend terrein;
4. Bolwerk/Ebbingestraat;
5. Brunel, ter hoogte van Wederiklaan 50;
6. Cellesbroeksweg, ter hoogte van TOG;
7. Colijn de Nolestraat;
8. Constructieweg;
9. Dos/VV Kampen, gedeelte parkeerterrein;
10. Doskantine, gedeelte parkeerterrein;
11. Dr. Kolfflaan, ter hoogte van de ijsbaan, schietrichting Beneluxweg;
12. Hoek Kastanjelaan/Bovensingel;
13. Hoek Silene/Waterkers;
14. Hoek Silene/Winde;
15. Hoek Sint Nicolaashof/Nijverheidsstraat;
16. Horstsingel, terrein oude zwembad;

17. Jan Ligthartstraat 1, parkeerterrein grenzend aan het sportveld;
18. KHC, parkeerplaats;
19. Kievitstraat;
20. Korteweg 4, parkeerplaats van ’t Ukien;
21. Kruising Esdoornhof/Kastanjelaan;
22. Kruising Louise de Colignysingel/Julianastraat;
23. Noordweg, kruising met Hendrik Berkstraat;
24. Noordweg, kruising met Beltweg;
25. Noordweg, kruising met Eenvoudstraat;
26. Ommelandsingel, braakliggend terrein;
27. Onderdijks, weiland ten zuidwesten van en grenzend aan de Venedijk Noord;
28. Oratoriumplein;
29. Parkeerplaats sporthal Cellesbroek;
30. Reigerweg, vanaf Kievitstraat langs het gedeelte achter de Praxis tot aan de bocht;
31. Rolklaver speeltuin, ter hoogte van de Paardenbloem;
32. Rolklaver, vanaf huisnummer 213 richting Silene;
33. Sint Nicolaasdijk, De Bok;
34. Wortmanstraat, ter hoogte van de Visseringstraat;
35. Zambonistraat, braakliggend terrein;

IJsselmuiden

36. Dorpsweg, locatie oude basisschool De Schakel;
37. Erfgenamenstraat, voorzijde ‘t Lokaal;
38. Evenemententerrein Stichting oud en nieuw in IJsselmuiden;
39. Fietspad Garnaal;
40. Goudplevier (gedeelte rotonde);
41. Graspieper, ter hoogte van huisnummer 55;
42. Graspieper, voor huisnummer 114;
43. Grasveld Karthuizerlaan ter hoogte van huisnummer 12;
44. Hoek Rietgors, richting Goudplevier;
45. Industrieterrein ter hoogte van Spoordwarsstraat 6;
46. Jaagpad 55;
47. Kruising van Diggelenweg/Magnoliastraat;
48. Markeresplein;
49. Parkeerterrein Oosterholthoeve;
50. Stenen veldje Erfgenamenstraat;
51. Tasveld/Veldoven voor woning huisnummer 10;
52. Zeegraven, skatebaan;
53. Zeegravensingel fietspad/brug.