Jan Niessen, Oud Belangenbehartiger namens PCOB Kampen
Jan Niessen, Oud Belangenbehartiger namens PCOB Kampen Ton Hermans

PCOB Kampen neemt afscheid van Belangenbehartiger.

· leestijd 1 minuut Ingezonden Ingezonden

In haar laatste bestuursvergadering van het seizoen heeft het bestuur van de Protestants Christelijke Ouderen Bond afdeling Kampen afscheid genomen van ex-bestuurslid Jan Niessen. (zie foto) Hij was tot aan het begin van de coronacrisis actief als belangenbehartiger namens de PCOB.
Jan raakte  betrokken bij de PCOB vanuit zijn functie als voorzitter van het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen. Hij was zowel provinciaal als landelijk actief. Hij heeft zich in die functie ingezet voor de belangen van de ouderen. Ook was hij betrokken bij de Dag voor de Ouderen en de Gebakjes Dag in oktober vorig jaar. Toen werden alleenstaande ouderen bezocht met een traktatie,  aangeleverd door bakker Vermeij.
Een welgemeend woord van dank werd gesproken door de voorzitter de heer Johan Witteveen. Hij roemde de inzet van Dhr. Niessen als belangenbehartiger en hij benoemde het feit dat hij sterk voorstander is van het instellen van een Seniorenraad, die gevraagd en ongevraagd opkomt voor de belangen van ouderen in Kampen.
Niessen zelf bond het bestuur op het hart toch vooral te zoeken naar een nieuwe belangenbehartiger en natuurlijk te blijven werken aan de instelling van de Seniorenraad.
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met een geschikte kandidaat en deze zal vanaf september aanschuiven bij het bestuur om ervaring op te doen.
Contactmiddagen.
Normaal gesproken zou het afscheid hebben plaats gevonden tijdens één van de contactmiddagen die er acht keer per jaar worden georganiseerd. Maar helaas zonder aanwezigheid van leden  is dat niet een echt afscheid. Vanwege de coronamaatregelen werden deze bijeenkomsten online gehouden, via livestream. Ook waren ze te bekijken op RTV IJsselmond.  Hopelijk is het in het nieuwe seizoen mogelijk om weer gewoon bij elkaar te komen.
Heeft u belangstelling voor het werk van de PCOB, kijk dan op de website: PCOB Kampen. Ook kunt u bellen met 0648631660 of mailen naar secretarispcobkampen@gmail.com