Een archieffoto van de nieuwjaarsbijeenkomst van de IC bij Impact. FOTO Tennekes.
Een archieffoto van de nieuwjaarsbijeenkomst van de IC bij Impact. FOTO Tennekes. Tennekes.

‘Zonder vuist richting politiek kunnen ondernemers veel minder realiseren’

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

Hij pleit er al jaren voor, maar tot nu toe zonder al te veel succes. ‘Het blijkt erg moeilijk om de Kamper ondernemersverenigingen bij elkaar te brengen, laat staan fuseren’, zo verzucht Hans Both, voorzitter van de Industriële Club Kampen. ‘Een gemiste kans. Want we moeten als ondernemers veel meer een vuist maken, en dus samengaan. Lukt dat niet, dan moeten we in ieder geval veel meer samenwerken.’ Zo niet, dan vreest hij dat de lokale politiek wel eens een loopje met ondernemers zou kunnen nemen. 

De gemeente staat voor grote beslismomenten, bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw, het openstellen van nieuwe bedrijventerreinen, het op orde brengen van de infrastructuur, maar ook met het samenwerken in de regio Zwolle en de winst die daar te behalen valt. Als ondernemers denken we graag met de gemeente mee en worden we graag vroegtijdig bij plannen betrokken.’ Sterker nog: politieke partijen benaderen zijn ‘club’ al met de vraag welke speerpunten zij graag behandeld willen zien. ‘Dit mede als leidraad voor de verkiezingsprogramma’s voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen’, vertelt hij. ‘Een bijzonder goed teken.’ Maar Both ziet ook graag andere ondernemers met hun vereniging aanschuiven. ‘Samen kunnen we een vuist maken.’

Hanzekoepel
Als collectief sta je zoveel sterker dan ieder voor zich, zo weet hij. “Als alle ondernemers op Haatland zeggen ‘nu willen we betere groenvoorziening’, dan komt het er. Bovendien ziet de politiek een eenduidige boodschap van de ondernemers ook graag. Dat geeft een duidelijke richting aan.” De IC was van oudsher vooral een ondernemersvereniging van de grotere bedrijven in de gemeente Kampen, maar dat is de laatste tien jaar al niet meer zo, vertelt Both. ‘Er zijn grote bedrijven die geen lid meer zijn, en er zijn best wel veel kleinere bedrijven die inzien dat je als collectief iets moet doen omdat je als individu helemaal nergens staat. Dus worden zij lid van onze vereniging.’ Twee jaar geleden, toen de ondernemers in Kampen ineens werden geconfronteerd met een fikse verhoging van de OZB, was de tijd rijp voor die stevige vuist. Maar ruim anderhalf jaar ‘coronatijd’ later, is die wens nog steeds niet meer dan dat. ‘De lijntjes naar de VOC zijn gelegd, maar op de een of andere manier strandt dat dan toch steeds weer.’

Als alle ondernemers op Haatland zeggen ‘nu willen we betere groenvoorziening’, dan komt het er.

Was er niet eerder de zogenoemde Hanzekoepel? Moest die niet als overkoepelend orgaan de stem van de ondernemers vertegenwoordigen? Both: ‘Dat klopt. Maar we kregen meer de indruk dat de agenda op het stadhuis een te groot stempel kreeg in die koepel. Het was leuk bedacht maar de belangen van gemeente bleken behartigd te worden. Men heeft een prachtige site opgezet, maar het is een plumpudding gebleken. Vanuit de ondernemersdeel van het bestuur van de Hanzekoepel zou er contact worden gelegd met het VOC-bestuur om samenwerking onder één paraplu weer onder de aandacht te brengen, maar dat lag, ondanks een eerdere toenaderingspoging, jaren geleden, blijkbaar nog steeds erg lastig.’

Gemeente bepaalt agenda
‘Waar we als IC tegenaan liepen was dat de Hanzekoepel nogal een gemeentelijk sausje kreeg. De gemeente stak er geld in, dus zij bepaalde de agenda van de Hanzekoepel. Dat spoorde niet altijd met waar ondernemers voor warmlopen.’ Naar zijn zeggen werd de Hanzekoepel ‘steeds meer een stokpaardje van Kampen Marketing’. ‘Prima, dat is ook belangrijk, maar het promoten van citymarketing is niet waar grote bedrijven met honderd man op zitten te wachten.’ Ook stoorde het hem dat er een koppeling werd gemaakt met de site kampen.nl. ‘Dan ben je ineens met het promoten van allerlei toeristische zaken voor de binnenstad bezig, en daarmee ontwikkelde ‘de koepel’ zich toch tot iets anders dan wat wij voor ogen hadden.’ Daarmee was men eigenlijk weer terug bij af, zo blijkt uit zijn woorden.

Inmiddels weet de politiek de IC al wel te vinden. ‘Ik ben blij dat diverse politieke partijen, die hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen aan het schrijven zijn, ons als Industriële club hebben gevraagd om onze punten aan te dragen. Het is waardevol dat er nu eindelijk een link met de politiek ontstaat.’ Maar naast de stem vanuit de IC, mist hij nog steeds de stem vanuit de andere ondernemersverenigingen. ‘Nu is de tijd om samen een vuist te maken en te laten zien waar wij als ondernemers voor staan.’

(door Alex de Jong @ Attest Communicatie)

Nick de Vries