Impressiebeeld en een vogelvlucht foto over het gebied Reevedelta. Beelden Karres en Brands’.
Impressiebeeld en een vogelvlucht foto over het gebied Reevedelta. Beelden Karres en Brands’. Foto: Aangeleverd.

Woonwijk Reevedelta moet bijzonder ‘visitekaartje voor Kampen’ worden

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

KAMPEN - Goed nieuws voor de woninginrichters, stratenmakers, doe-het-zelfzaken en wat al niet meer: het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs ingestemd met de concept Gebiedsvisie Reevedelta. Deze gebiedsvisie beoogt dat er in tien jaar tijd circa drieduizend woningen worden gebouwd langs het Reevediep. Hier spinnen een hoop ondernemers garen bij. Ook makelaars kunnen hun hart ophalen, want de huizenmarkt zal in onze regio lekker verhit blijven.

‘In Reevedelta wordt verder gebouwd aan een samenhangend ecosysteem waarin landschap, natuur en woningbouw hand in hand gaan’, aldus wethouder Jan Peter van der Sluis, die tijdens de presentatie van de gebiedsvisie (‘nog geen plannen!’) sprak van ‘mooie, ambitieuze dromen’. Hij werd weliswaar wakker met de kater van een tekort van 23 miljoen euro, maar ging ervan uit dat dat wel goed zou komen. ‘Als je wakker wordt, is de realiteit niet altijd hetzelfde als de droom.’ Bovendien gaat het om een visie en nog niet om een plan, dus kunnen er gaandeweg nog zaken worden aangepast. ‘Met dit concept onder de arm worden de komende maanden gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen in het gebied.’ In het najaar volgt de definitieve versie. ‘De concept Gebiedsvisie is in nauwe samenwerking opgesteld door gemeente, Consortium De Dijken en deltaWonen en is een uitwerking van het ambitiedocument dat in oktober 2021 door de gemeenteraad van Kampen is vastgesteld. In de visie zijn ook wensen en ideeën verwerkt die door inwoners en stakeholders de afgelopen maanden kenbaar zijn gemaakt.’

Het is dan ook de ambitie om hier uiteindelijk het mooiste gebied van Kampen van te maken.’

‘Mooiste gebied van Kampen’
Het gebied Reevedelta beslaat zo’n 850 hectare (waarvan 200 hectare zal worden bebouwd) en is nog lang niet af. In 2019 opende koning Willem Alexander het Reevediep. Deze hoogwatergeul is er om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel af te kunnen voeren naar het IJsselmeer en de regio te behoeden van hoog water als gevolg van de klimaatverandering.
Naast het Reevediep is er de afgelopen jaren ook gebouwd aan de stad Kampen door de aanleg van de spoorlijn naar Dronten, station Kampen Zuid, winkelcentrum Stationskwartier en de bouw van honderden woningen in het Stationskwartier en Het Onderdijks. In maart 2022 is gestart met de bouw van 600 woningen in het dorp Reeve (Reeve 1). Wethouder Jan Peter van der Sluis: ‘We willen graag samen verder bouwen aan het landschap, aan het dorp Reeve en aan de stad Kampen. Het wordt een gebied met vele gezichten. Wonen in de stad, nabij het station met allerlei voorzieningen en in een groene en waterrijke omgeving, met als doel een aantrekkelijker en completer Kampen. Dit gebied is één van de entrees van Kampen. Het is dan ook de ambitie om hier uiteindelijk het mooiste gebied van Kampen van te maken. Hiermee vergroten we het aantal woningen voor de stad Kampen met bijna 20%.’ In Reevedelta worden woonwijken gebouwd die passen bij de verschillende levensfasen, inkomens en diversiteit van inwoners. Het woningbouwprogramma in Reevedelta bestaat uit 30 procent betaalbaar, 40 procent middelduur en 30 procent duur. Van de 30 procent betaalbare woningen is twee-derde (600 woningen) sociale huur en een-derde betaalbare koop.

Tekort
De in de concept Gebiedsvisie voorgestelde ontwikkeling heeft een tekort van circa 23 miljoen euro en is financieel nog niet haalbaar. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de beoogde investeringen in infrastructuur, waaronder de fietstunnel en fietsroutes naar het station, het versterken van de hub-functie (knooppunt) van het station, de verkeersontsluiting van de nieuwe wijken aan het Reevediep en de ambitie om de N50 zone te vergroenen. In de gebiedsvisie was voor de groenstrook langs de Zwartendijk geen woningbouw ingetekend. Ook is een streep gehaald door de eerdere plannen voor een hotel- en congrescentrum aldaar. ‘Die strook ligt lager dan de rest van het gebied en is daarmee toch een beetje het afvoerputje’, aldus de wethouder. Daarom is het beter dit gebied als groene strook tussen Kampen en het gebied Reevedelta te behouden, zo stelde hij. De hotel- en congreslocatie kan desgewenst elders in het gebied gerealiseerd worden, zo is de gedachte. Het tekort in de begroting betekent dat óf de plannen moeten worden aangepast, óf dat moet worden gezocht naar alternatieve bekostiging. ‘Voor investeringen in gewenste infrastructurele zaken, zoals een fietstunnel, zijn wellicht ook bij Provincie en Rijk nog subsidiepotjes te vinden’, aldus de wethouder. Daarnaast werd geopperd dat er altijd nog iets meer voor de vierkante meters bouwgrond gevraagd kan worden, om zo de noodzakelijke infrastructurele investeringen te kunnen bekostigen.

Impressiebeeld van het gebied Reevedelta. Beelden Karres en Brands’.

Nick de Vries

Nick de Vries