Afbeelding

Kampen is internationale kerk rijker

Partnerbijdrages

(door Christiaan Schutte)KAMPEN - De eerste internationale kerk van Kampen is een feit. De oprichtingsakte, die van Sozo Mission een officieel kerkgenootschap maakt en vrijdag passeerde bij Linde Notarissen, handelt alleen over het hoogst noodzakelijke.“Een zo diverse en kleurrijke geloofsbeweging moet je zo min mogelijk inperken met regels”, vatte notaris Hil Herweijer het karakter treffend samen. “Je kunt je afvragen waarom we als beweging dan toch een kerkgenootschap wilden worden”, begint voorzitter Jeroen Kanis zijn verhaal, de eerste vraag radend. Om die meteen maar te beantwoorden. “Sozo Mission is een beweging die echt is gegroeid uit een behoefte. Ik kwam in aanraking met buitenlandse mensen die zich niet thuis voelden in een gewone kerk vanwege de taal die ze niet begrijpen, maar ook de soms verschillende kerktradities. Een Afrikaan bijvoorbeeld beleeft zijn geloof vaak anders. Ik dacht: ‘Het kan toch niet zo zijn dat voor deze mensen geen plek is in Kampen?’ Zorg voor de vreemdeling is immers een Bijbelse opdracht. Het geloof in Jezus verbindt en dat is niet gebonden aan een genootschap. En toch levert deze vastere vorm in bepaalde opzichten juist meer mogelijkheden op. We hebben nu een officieel driehoofdig bestuur, dat de gemeente kan leiden en onze financiën kan beheren, zonder afhankelijk te zijn van anderen.” Kanis zegt het overigens met alle lof voor de Kamper kerken en het Leger des Heils die zich een goed gastheer hebben betoond. Ook een voordeel is dat Sozo Mission nu kan doorverwijzen naar de statuten wanneer de vraag aan de orde komt waar het kerkgenootschap precies voor staat. Vanzelfsprekend betekent kerkgenootschap zijn eveneens dat je transparant bent en donateurs weten dat het geld goed terechtkomt.” Juridisch zijn de zaken van de internationale kerk en het pastoraat -bestaande uit drie predikanten- goed geregeld aldus Herweijer. “De meeste kerken worden overkoepeld door een grotere organisatiestructuur, zoals die van de PKN of een synode. Voor Sozo Mission als kleine kerkelijke beweging was nog niets formeel geregeld en dat is hiermee veranderd.Een van de predikanten is de Chileen Alvaro Yáñez Vergara. Voor hem was en is Sozo Mission de ideale plek om zijn missie als verkondiger van het Evangelie voort te zetten. “Mijn opa, vader en ooms waren predikant. Zelf ben ik op mijn vijftiende tot geloof gekomen. Al snel werd mij duidelijk dat ik de wereld in moest om het geloof te verkondigen, want de liefde van God stroomt overal en is zeker niet beperkt tot een gebouw.” Kanis sluit zich er graag bij aan: “De datum van 14 februari hebben we niet bewust gekozen, maar ik vind het symbolisch dat wij op Valentijnsdag, de dag van de liefde, iets van Gods liefde mogen doorgeven.” Zie voor meer informatie www.sozomission.nlFoto Tennekes.