Jeugdcultuurfonds voor minder draagkrachtigen

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - In navolging op het Jeugdsportfonds, kunnen kinderen en jongeren uit de gemeente Kampen vanaf 1 januari 2012 ook in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Kampen. Het fonds biedt kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans om deel te nemen aan culturele activiteiten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 20 december besloten dit fonds op te richten. In januari 2012 sluiten gemeente en het Jeugdcultuurfonds Overijssel hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Wethouder Janita Tabak: "Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. Met het Jeugdcultuurfonds Kampen bieden wij kinderen van minder draagkrachtige ouders mogelijkheden om zich ook op cultureel gebied te ontwikkelen. Een kans die op dit moment voor veel van deze kinderen niet bestaat."

Het fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 110% van het wettelijk sociaal minimum. De maximale bijdrage is 450 euro per kind per twaalf maanden. Deze kan gebruikt worden voor actieve kunst- en cultuurbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds Kampen vergoedt niet alleen de leskosten, maar ook de kosten voor aanschaf of huur van materialen, kleding of instrumenten.Aanvragen
Aanvragen voor het jeugdcultuurfonds kunnen vanaf 1 januari 2012 door erkende intermediairs worden ingediend via www.jeugdcultuurfonds.nl. Denk hierbij aan leerklachten, buurtwerkers, hulpverleners van Bureau Jeugdzorg of huisartsen die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind. Ouders en culturele organisaties kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Achtergrond en financiering
Tijdens de raadsvergadering van 11 november 2010 is het college gevraagd de oprichting van een jeugdcultuurfonds te onderzoeken. De uitkomsten van het begin 2011 uitgevoerde onderzoek waren positief. De raadscommissie inwoners heeft het college op 12 april 2011 gevraagd om per 1 januari 2012 een jeugdcultuurfonds op te richten. De financile middelen hiervoor zijn op 30 juni 2011 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.
In totaal gaat het om een eenmalige gemeentelijke bijdrage van 73.000 euro. De verwachting is dat het fonds hier de komende vier jaar mee vooruit kan. Het is de bedoeling deze periode te verlengen door sponsorinkomsten en bijdragen uit het provinciale en landelijke Jeugdcultuurfonds.