Afbeelding

Samenwerking Prokino en HOIJ intensiveren samenwerking

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

Stichting Prokino Samenspel en Hervormd Onderwijs IJsselmuiden (HOIJ) werken al ruim een jaar nauw samen. Vanaf 1 februari heeft Prokino een peuterspeelzaal in basisschool de Ichthuis , een van de drie scholen uit IJsselmuiden die participeert in HOIJ. Om deze samenwerking vorm te geven is er een convenant ondertekend. Deze notitie gaat over de praktische uitwerking van de samenwerking. De samenwerking tussen beide partijen verloopt zeer succesvol. In februari ging de peuterspeelzaal van start met 48 kindplaatsen. Nu zijn dat er al 64 en per 1 september zelfs 72. “De peuterspeelzaal voorziet duidelijk in een behoefte. Dat hebben we jaren geleden al in kunnen schatten”, zegt Cor Witteveen namens HOIJ. Bij de HOIJ zijn de scholen Ichthus, Rehoboth en Eben Haëzer aangesloten. “Dan praat je over 600 kinderen. Wat is er dan mooier om in het voortraject van de basisschool ook iets gezamenlijk te hebben. Iets dat aansluit bij de gemeenschappelijke lijn van HOI.” Er werd samenwerking gezocht met Stichting Prokino, die de opdracht heeft om in de gemeente Kampen in voorschoolse educatie te voorzien. Vijf jaar geleden was er geen ruimte, maar vorig jaar was dat wel het geval. Prokino gebruikt nu bij Ichthus één lokaal voor de peuterspeelzaal en kan zo op een school van de HOIJ voorschoolse educatie aanbieden. “Het is het mooiste om alles onder één dak te hebben. Zo kun je als school bij de peuterspeelzaal dezelfde sfeer en beleving aanbieden als bij de basisschool”, aldus Witteveen. “En ouders ervaren dit ook als prettig, vooral bij gezinnen met meerdere kinderen”, vult manager Robby Bertsch van Prokino aan, die vervolgens nog even de nadruk legt op het woord samenspel. “Wij zoeken steeds naar samenspel met onze partners. Samen formuleren we een identiteit en dragen dat vervolgens uit.”

Afbeelding
Uitnodiging informatiemarkt 28 juni: Circulaire wensen en kansen voor bedrijven en organisaties Ondernemen in Kampen 2 uur geleden
Afbeelding
Kamper muzikant mikt met zijn band Boembast op zomerhit Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
De week van het buiten spelen Algemeen 4 uur geleden