Afbeelding

Column Burgemeester Bort Koelewijn over Afval

· leestijd 3 minuten Algemeen

Tegenwoordig kunnen we niet aan het maatschappelijk leven deelnemen zonder afval te produceren. Om de veiligheid van voedsel te garanderen wordt het ingepakt. Cadeautjes krijgen een leuke verpakking om de verrassing nog vrolijker te maken. Voorwerpen krijgen we in karton om deze tegen beschadiging te beschermen. Papier, metalen, plastics, glas, luiers en wat er al rest, wie heeft er niet mee te maken? We willen het graag kwijt. Wat gerecycled kan worden, graag! Afval is voor ons allemaal een thema. In welke container hoort wat? Wanneer moet welke container of de zak aan de weg? Wat kunnen we zelf wegbrengen? En is het dan gratis? Regelmatig worden ook mij hierover vragen gesteld. Vragen die ik zelf ook maar aan onze deskundigen voorleg omdat de wereld van afval voortdurend in verandering is. Denk maar aan de discussies over statiegeld.

Compliment aan inwoners!
Ik vind het mooi dat ik met een compliment aan onze inwoners kan beginnen. Kampen behoort tot de kopgroep van gemeenten die het best scoren bij afvalscheiding. Jan Peter van der Sluis, die als wethouder verantwoordelijk is voor de omgang met afval, mag met zijn medewerkers best een beetje van trots stralen. In 2019 is een scheidingspercentage van 78% behaald! Gemiddeld in Nederland voor gemeenten als de onze ligt dit op 65%. Het doel is 75%. Dat heeft Kampen al 2 jaar geleden behaald. Een compliment aan onze inwoners! Bronscheiding is veel doelmatiger dan nascheiding, zoals in grote steden wordt toegepast. Daar kiest men soms voor nascheiding omdat veel woningen geen ruimte hebben voor containers. Nascheiding kan echter alleen maar bij het afval van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons of plastic verpakkingen en drinkpakken (afgekort pmd). Nascheiding gebeurt met een machine en die kan veel minder scheiden dan bewoners dat zelf kunnen. Als we alleen al naar het plastic verpakkingsmateriaal kijken dan zit Kampen met bronscheiding boven de 20 kilo, terwijl nascheiding 9 kilo oplevert. Het volgende doel is 90% in 2025. Daarvoor zijn wel extra inspanningen nodig, zoals meer communicatie en afvalcoaches. Ook hopen we dat druk van consumenten op leveranciers ervoor gaat zorgen dat er minder afval hoeft te worden verwerkt in de toekomst. We kunnen nog wel beter worden in de kwaliteit. Dat heeft ermee te maken dat we nog teveel te maken hebben met vervuiling. Stiekem restafval bij pmd of bij papier gooien. Omdat voor restafval betaald moet worden kan dit verleidelijk zijn. Maar ook gemakzucht. Het cellofaan dat met een stapel folders de papierbak in gaat. Of omdat men gewoon niet weet dat het fout is. Verenigingen die papier inzamelen klagen er ook over. Vervuiling levert minder inkomsten op en dat is jammer. En zonde van de inzet van al die vrijwilligers!

Piepschuim
Zelf lever ik mijn oud papier in bij IJVV. De vrijwilligers die daar het papier innemen attendeerden mij op het probleem van het piepschuim. Men ervoer dat dit nog wel eens in kartonnen verpakkingen bleef zitten en zo bijdroeg aan de vervuiling van de papierinzameling. Piepschuim wordt door de gemeente niet apart ingezameld en moet bij het restafval worden aangeleverd. Probleem is natuurlijk veel volume en weinig gewicht. Er komt steeds meer piepschuim in omloop door leveringen via het internet. Het is ook mogelijk om piepschuim aan te bieden bij de milieustraat van de gemeente, die ondergebracht is bij Recycling Kampen.

Oud papier
De oudpapierprijs is enorm gekelderd. In 2018 bracht een ton oud papier nog 118 euro op. Nu is dat 48 euro. Dat de prijs niet nog lager is, komt omdat Kampen nog een lopend contract heeft. Dat stopt aan het eind van het jaar. De belangrijkste reden voor het kelderen van de oudpapierprijs is dat China de deur vrijwel heeft dichtgegooid. Alleen oud papier en karton dat niet vervuild is kan nog naar China. Daar komt bij dat de Verenigde Staten hun oud papier dumpen op de Europese markt. Bij zoveel aanbod stort de prijs in. We vinden het een goede zaak dat verenigingen oud papier inzamelen. Zij krijgen daar ook een subsidie voor. Of de inkomsten voldoende interessant blijven voor verenigingen om dit door te zetten, zal moeten blijken.

Accu’s
Accu’s kunnen gratis worden gebracht bij de milieustraat. Wel belangrijk om dit te doen! Met name fietsaccu’s zijn erg brandgevaarlijk. Plaats deze dus niet bij ander afval!

Luiers
Gezinnen met jonge kinderen worstelen met de luiers. Zwaar en nemen behoorlijk wat ruimte in. En kostbaar omdat deze bij het restafval moeten worden verwijderd. Ik heb begrepen dat er jammer genoeg maar 1 fabriek is die luiers kan verwerken en die zit aan het maximum van zijn capaciteit. Een andere keuzemogelijkheid dan restafval is er op dit moment niet.

Afvalwijzer
Een van mijn huishoudelijk taken is de containers aan de weg zetten. Meestal laat ik mij leiden door mijn buren in de straat en volg ik hun (goede) voorbeeld. Soms is een van de containers vol en komt de vraag wanneer die wordt leeggehaald. Dan is ‘mijnafvalwijzer.nl’ een ideale informatiebron. Even postcode en huisnummer invoegen en je bent precies op de hoogte. Ik ben er beduusd van hoe vaak ik daarvan toch maar even gebruik maak. En dat is niet omdat ik mijn buren niet vertrouw.