Afbeelding

ChristenUnie Kampen blij met steun van College om weeskinderen uit Griekse kamp Lesbos op te nemen.

· leestijd 1 minuut Algemeen

De ChristenUnie Kampen is blij dat het college van Burgemeesters en Wethouders van Kampen zich uitgesproken heeft voor de opvang van vluchtelingenkinderen, op het Griekse eiland Lesbos. De ChristenUnie Kampen had het plan om het college aan te moedigen om steun voor opvang uit te spreken en is dan ook blij met deze stap.

Weeskinderen

Wat zou u hebben gewild? Stelt u zich eens voor dat u als ouder(s) van één of meerdere kinderen op de vlucht moest vanwege een dreigende situatie in uw eigen land. U zou niet zomaar vluchten maar als u het al zou hebben gedaan, dan om een goede reden. Samen met partner en kind of kinderen weg uit het land van herkomst. Halverwege de vlucht raakt u uw kind kwijt of verliest u zelf het leven, vreselijk! Uw kind blijft alleen achter. Elke ouder zou willen dat zijn of haar kind goed wordt opgevangen. Dat laatste is helaas niet het geval voor heel veel kinderen.

Erbarmelijke omstandigheden

Op het Griekse eiland Lesbos verblijven 2.500 kwetsbare weeskinderen, onder erbarmelijke omstandigheden. Zonder vader en moeder. Opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Slechts één kraan met water voor 1.300 mensen. Om je maaltijd te mogen ontvangen moet je eerst urenlang in de rij staan. Tentjes staan op plaatsen die meer weg hebben van een vuilnisbelt. Doorkruist door het open riool kunt u zich wellicht indenken hoe het er ruikt en uitziet. Hoe het verder met de hygiëne gesteld is kunt u verder invullen.

Humaan

De ChristenUnie Kampen vindt het belangrijk om op te komen voor onder andere de kwetsbaren in onze samenleving. Zij die geen stem hebben een stem geven. ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind, heeft vanuit Den Haag deze kinderen een stem gegeven. Hij heeft er bij het kabinet op aangedrongen om kinderen op te nemen in Nederland. Hiervoor was onvoldoende steun vanuit de coalitie. Ook kon hij niet rekenen op een Kamermeerderheid. Als ChristenUnie Kampen vinden wij dit onbegrijpelijk en inhumaan. Het gaat om 500 weeskinderen! Landen als Duitsland, Finland, Frankrijk, Portugal, Luxemburg, Ierland en Kroatië, zijn ons al voorgegaan en hebben zich solidair verklaard om kinderen op te nemen. Als ChristenUnie Kampen vinden wij dat Nederland dit voorbeeld moet volgen.

Lokale steun

Om de overheid toch te bewegen om weeskinderen op te nemen sluit het college van Burgemeester en wethouders zich aan bij de coalitie van welwillende gemeenten. Deze gemeenten voelen de urgentie van de noodoproep en willen verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van deze kwestie. Op deze manier maken ze aan het kabinet duidelijk dat de gemeente Kampen bereid is, mocht dit nodig zijn, om weeskinderen op te nemen. Misschien dat hierdoor het kabinet alsnog bereid is om weeskinderen een toekomst te bieden. De ChristenUnie Kampen steunt dit van harte.

Afbeelding
Uitnodiging informatiemarkt 28 juni: Circulaire wensen en kansen voor bedrijven en organisaties Ondernemen in Kampen 2 uur geleden
Afbeelding
Kamper muzikant mikt met zijn band Boembast op zomerhit Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
De week van het buiten spelen Algemeen 4 uur geleden