Afbeelding
Tennekes

Verruiming terrassen verlengd tot 1 oktober 2021

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN – De tijdelijke uitbreiding van de terrassen in de binnenstad is voorlopig verlengd tot 1 oktober 2021. Ook hoeven de ondernemers over 2020 geen precariobelasting te betalen vanwege de verruimde terrassen. De zaterdagmarkt blijft op de Nieuwe Markt zolang de verruiming duurt.

Eind mei besloot het college al verruiming van de terrassen toe te staan tot 1 september. “Vooral de anderhalve meter maatregel is een belangrijke reden geweest waarom we terrassen meer ruimte hebben gegund. Intussen is duidelijk dat dat we langer te maken zullen hebben met corona en de maatregelen om het virus in te perken. Daarom willen we nu duidelijk geven voor de langere termijn. Op een manier die recht doet aan zowel de belangen van de ondernemers, onze inwoners en de volksgezondheid in Kampen willen we de horeca in onze gemeente op deze manier in staat stellen iets van de verloren omzet in de afgelopen maanden goed te maken”, licht wethouder Geert Meijering toe. “We doen dit om ondernemers de ruimte te geven in deze tijd en in staat te stellen om te blijven ondernemen.”

Tot eind 2020 werkt de gemeente met een tijdelijke toestemming en ‘gedoogt’ zij de uitgebreide terrassen die ook niet met precario worden belast. Voor de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021 kunnen ondernemers die dat willen, een terrasverruiming regelen met een tijdelijke terrasvergunning (en waar nodig een tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan).

Voor die vergunningen worden dan wel leges geheven. Voor de bestaande terrassen wordt minder precario in rekening gebracht dan gebruikelijk, namelijk voor 5,5 in plaats van voor 8 maanden. Vanaf januari 2021 zal er ook precario worden geheven voor het tijdelijk uitgebreide terras. “Dit om rechtsgelijkheid met andere ondernemers in Kampen te creëren”, aldus de gemeente.

Ondernemers die hun terras willen uitbreiden, kunnen dat aanvragen via anderhalvemeter@kampen.nl.