Afbeelding
foto Rijkswaterstaat

Onderhoud stormvloedkering Ramspol gegund aan Dynnig Nederland

Algemeen

KAMPEN - Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de stormvloedkering bij Ramspol gegund aan Dynniq Nederland. Dat bedrijf wordt verantwoordelijk voor het in stand houden, monitoren van en informeren over het functioneren en presteren van de stormvloedkering en een aantal civiele werkzaamheden. Het contract gaat in op 1 januari 2021 en heeft een looptijd van drie jaar.

De balgstuw bij Ramspol is een opblaasbare dam, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Deze balgstuw is aangelegd om het gebied langs het Zwarte Meer te beschermen tegen opstuwend water uit het Ketelmeer. Het is de grootste balgstuw ter wereld en de enige die is bedoeld als stormvloedkering.

Fred Sollie