Afbeelding
Rijkswaterstaat

Publiek welkom bij functioneringssluiting stormvloedkering Ramspol

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - Rijkswaterstaat sluit dinsdag 1 oktober van 07.00 tot 18.00 uur de stormvloedkering Ramspol bij Kampen. Zo kan de kering worden getest en geïnspecteerd. Het Ramsdiep en de Ramsgeul zijn gesloten, waardoor het scheepvaartverkeer tijdelijk gestremd is.

De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Dit zorgt voor een korte onderbreking in de doorstroming en waarborgt daarmee de veiligheid van het achterland.

Tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting voeren specialisten van Rijkswaterstaat een inspectie uit van het balgdoek en wordt de rek van het doek van de drie balgen gemeten. De functioneringssluiting is nodig om te controleren of de stormvloedkering gereed is om in de komende seizoenen het achterland te beschermen.

Publiek welkom op uitkijkpunt

Bezoekers zijn dinsdag 1 oktober welkom om het sluiten van de Ramspolkering te bekijken vanaf een uitkijkpunt onder de zuidelijke kant van de Ramspolbrug (Balgweg te Kampen). Medewerkers van Rijkswaterstaat geven hier van 9.00 tot 14.00 uur uitleg. Catering, sanitaire en regenvoorzieningen (zoals paraplu’s of schuilplaatsen) zijn niet aanwezig. Het is niet mogelijk het bedieningsgebouw te bezoeken. Parkeren is mogelijk onder de Ramspolbrug.

Balgstuw

De stormvloedkering Ramspol is een balgstuw, uniek in zijn soort. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering dienst doet. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt. Voor het type balgstuw is gekozen omdat we anders zo’n 115 km aan dijken moesten ophogen. De kering is een stuk goedkoper én veiliger. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.

Stormvloedkering

De stormvloedkering Ramspol is één van de 5 stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering geheel automatisch en beschermd zo het achterland. De stormvloedkering wordt ieder jaar getest. Normaal gesproken op de eerste dinsdag van september. Dit jaar is de functioneringssluiting eenmalig op dinsdag 1 oktober 2019. Dit in verband met gemeentelijke onderhoud aan bruggen in september, waardoor de alternatieve vaarroute via het Zwolle-IJsselkanaal en de Spooldersluis niet gebruikt kan worden.

Stremming scheepvaart

Het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) wordt dinsdag 1 oktober van 00.00 tot 23.59 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (Berichten aan de Scheepvaart en over de marifoon) geïnformeerd.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Kijk voor de werking van de stormvloedkering Ramspol ook op Werking van de Ramspolkering en Ramspolkering