Afbeelding
foto dtnp.nl

Activiteiten om binnenstad vitaal en toekomstbestendig te maken

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN -  Stichting Kampen Partners zet zich samen met onder andere ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Kampen al enkele jaren in voor een vitale en toekomstbestendige binnenstad. Samen maken zij zich sterk voor een gastvrije en hartelijke binnenstad van Kampen, onder andere door uitvoering te geven aan het Stadsarrangement.

Begin november 2020 is gestart met de aanpak om te komen tot een compacter winkelgebied. Dit is een van de belangrijkste opgaven uit het Stadsarrangement om winkelleegstand tegen te gaan. Deze aanpak wordt door middel van het project ‘Aanpak transitie en transformatie Kampen’ uitgevoerd door uitgevoerd door bureau DTNP, een adviesbureau voor ruimtelijk-economische vraagstukken dat gespecialiseerd is in de aanpak van centrumgebieden. Zij gaan het komende half jaar samen met alle betrokkenen partijen een ontwikkelingsstrategie bepalen en een uitvoeringsprogramma opstellen voor de komende jaren. In de ontwikkelingsstrategie worden knelpunten, kansen en het toekomstig haalbare programma voor winkels, horeca en overige kansrijke functies benoemd en vertaald in een duidelijke afbakening van het toekomstige (compactere) kern(winkel)gebied. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de aanpak en wordt het handboek voor de komende 5 tot 10 jaar.

Voorzitter Binnenstadsmanagement Kampen Bert Endedijk: “Gezien alle ontwikkelingen in retailland en het verdwijnen van m2 winkelvloeroppervlak is een dergelijke transitie en transformatie opgave noodzakelijk om de binnenstad van Kampen vitaal en toekomstbestendig te maken. Waarbij het van essentieel belang is om als partijen vanuit een gezamenlijk belang en perspectief hiermee aan de slag te gaan.”

Stadsarrangement

Het Stadsarrangement, bestaande uit een viertal hoofdthema’s (Transformatie & Transitie, Vitaliteit & Levendigheid, Decor van de stad en Organiseren en mobiliseren),  is een samenwerkingsarrangement tussen de Provincie Overijssel, Kampen Partners en de gemeente Kampen waarin afspraken zijn gemaakt over gezamenlijke inzet en een financiële impuls voor de binnenstad. Het vraagstuk van de transitie en transformatie van de binnenstad (op weg naar een compactere binnenstad) is hierbij misschien wel de grootste uitdaging.

Meer informatie

De binnenstad is van iedereen. Een centrale plek in de stad waar de functies wonen, werken, winkelen en beleven bij elkaar komen. De binnenstad heeft dan ook veel betrokkenen en belanghebbenden, waaronder ondernemers, (vastgoed)eigenaren, bewoners, inwoners en bezoekers. Om alle betrokkenen zo veel mogelijk mee te nemen in het proces is er een speciale projectwebsite ingericht. Deze is te vinden via www.dtnp.nl/kampen. Gedurende het project is deze website openbaar toegankelijk en worden regelmatig berichten over de voortgang van het project geplaatst.

Fred Sollie