Afbeelding
Pixabay

Zorg en ondersteuning in regio IJssel-Vecht preventiever en efficiënter

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - Heldere afspraken en betere afstemming over de zorg en ondersteuning aan inwoners, dat is de rode draad in de nieuwe samenwerkingsagenda 2021 – 2023 van de regiogemeenten IJssel-Vecht en Zilveren Kruis. Met deze agenda komen de acht gemeenten (Zwolle, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Ommen, Dalfsen en Hardenberg) en de zorgverzekeraar tot betere onderlinge afstemming, zodat de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) inwoners in de eigen omgeving beschikbaar is en blijft. 

Omdat zorg en ondersteuning elkaar vaak opvolgen en regelmatig gelijktijdig worden ingezet, is het belangrijk dat de zorg vanuit gemeenten en zorgverzekeraars goed op elkaar aansluiten, zodat de inwoners de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Met de samenwerkingsagenda wordt de samenwerking bevorderd op de snijvlakken van het medisch en sociaal domein. De samenwerking richt zich specifiek op jeugdigen, mensen met psychische problematiek en ouderen. Daarnaast wordt gezamenlijk ingezet op gezondheidsbevordering en preventie en worden maatschappelijke opgaven, zoals het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen met passende zorg, samen met de zorgverzekeraar aangepakt. Lokaal gebeurt al heel veel op deze thema’s; deze samenwerking legt de verbindingen en is aanvullend en versterkend hierop.

Pijlers

De samenwerkingsagenda omvat een breed scala aan onderwerpen waar de regiogemeenten en Zilveren Kruis de komende drie jaar aan samenwerken. Een paar concrete pijlers uit de samenwerkingsagenda:

* Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen snel en laagdrempelig (psychische) hulp en begeleiding krijgen. Zij kunnen hiervoor terecht bij een Praktijkondersteuner Huisartsen (POH Jeugd).

* Wanneer jongeren 18 jaar worden en dus overgaan van de Jeugdwet naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) / Zorgverzekeringswet (Zvw), zorgen we voor een naadloze overgang van de zorg en ondersteuning.

* Inwoners met beginnende schulden zo vroeg mogelijk in beeld krijgen en helpen om verergering van de schulden te voorkomen, daarom gaan we ook op het gebied van schuldenproblematiek en betalingsachterstanden de samenwerking aan met de zorgverzekeraar.

* Streven naar de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor alle inwoners in de regio beschikbaar te stellen. GLI is een interventie die kan worden ingezet bij overgewicht. Onderdeel hiervan is (naast diëtetiek, psychologische hulp, coaching) de inzet op meer bewegen. 

* Inwoners ondersteunen om zo lang mogelijk, veilig en verantwoord, in hun eigen huis te laten wonen als ze aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. Als zorg thuis niet langer gaat, zorgen  voor een soepele overgang naar de WLZ. 

Rutger de Vries (regiomanager Zilveren Kruis): “De regio IJssel-Vecht is voor Zilveren Kruis een belangrijke regio waar veel verzekerden van ons woonachtig zijn. De opgaven waar we voor staan om zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden vraagt meer samenwerking van zorgorganisaties, maar ook van de financiers in het zorgstelsel. Met de gemeenten in deze regio hebben we al een langere historie van samenwerking opgebouwd. Met de nieuwe samenwerkingsagenda bestendigen we onze relatie en hebben we de gezamenlijke prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd om te werken aan de juiste zorg op de juiste plek.”

Fred Sollie