Kamper klokkenluidersgilde Geert van Wou in de klokkentoren van de Kamper Buitenkerk.
Kamper klokkenluidersgilde Geert van Wou in de klokkentoren van de Kamper Buitenkerk. (foto aangeleverd)

Gilde Geert van Wou luidt Actie Kerkbalans in

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – De jaarlijkse Actie Kerkbalans is zaterdag 16 januari van start gegaan. In Kampen werd de actie, die in heel Nederland wordt gehouden, ingeluid door het Kamper klokkenluidersgilde Geert van Wou. Klokslag elf uur beierden de klokken van de Buitenkerk over de Kamper daken.

Het Kamper klokkenluidersgilde Geert van Wou luidt de klokken bij bijzondere kerkelijke evenementen. Of bij gebeurtenissen die niet kerkelijk gerelateerd zijn zoals de Kamper Ui(t)dagen. Afgelopen zaterdag werd de Actie Kerkbalans ingeluid vanuit de toren van de Buitenkerk. Sinds Kerst kan het gilde daar terecht nu de toren van de Bovenkerk nog niet is vrijgegeven na de meest recente restauratie.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van meerdere kerkgenootschappen. Zij doen een beroep op de plaatselijke kerkleden om financieel bij te dragen aan hun eigen kerk. De kerk krijgt geen subsidie maar gebouwonderhoud, personeel, projecten en koffie kosten wel geld.

Boven- versus Buitenkerk
In navolging van veel andere steden is in 2013 ook in Kampen een klokkenluidersgilde opgericht. Het gelui in de Bovenkerk was gerestaureerd en het gilde vond daar haar thuisbasis. Kort daarna bleek de toren echter in slechtere staat dan gedacht en werden de zwaarste klokken tot zwijgen gebracht. Er volgde een nieuwe, grondigere restauratie en in juni 2018 mocht geen enkele klok in de Boventoren meer luiden. De tweede restauratie is voltooid maar metingen moeten nog uitwijzen of het vernieuwde fundament alle krachten op de toren kunnen dragen.
De handen van de Kamper klokkenluiders jeukten en op een verzoek aan de locatieraad van de RK parochie, waartoe de Buitenkerk behoort, werd positief gereageerd. In december zijn de drie klokken van de Buitenkerk onder leiding van klokkengieter Simon Laudy voorzien van luidtouwen. Met kerst sloot de Buitenkerk zich aan bij de Bovenkerk om bij bijzondere gebeurtenissen te luiden. Of ter bemoediging zoals in de eerste en tweede coronagolf in heel Nederland de klokken werden geluid.

Klokkenluidersgilde
Het gilde is genoemd naar de bekende klokkengieter Geert van Wou die rond zijn dertigste in Campen kwam wonen. In de Boventoren hangen de klokken aan rechte assen ”zoals Geert van Wou het oorspronkelijk rond 1500 bedoeld had”, vertelde Hette Meijering afgelopen zaterdag aan Kamper Nieuws. Meijering is de zogeheten luidmeester van het negentienkoppige klokkenluidersgilde. Een potentieel tweede vrouwelijke luider binnen de groep was zaterdag ook present. Vakkundig wijdde gewezen schoolmeester en -directeur Meijering haar in in de vaardigheden van het luiden om het echte bim-bamgeluid te verkrijgen.
Daarmee is de Actie Kerkbalans van start gegaan. Sommigen zullen misschien vragen: ”Waarom zou je voor je kerk geven in een tijd waarin gezamenlijke kerkdiensten en samen zingen taboe zijn?” In een column in het Petrus Magazine zegt ds. Karin van den Broeke daarop door dat gemis des te meer te beseffen hoe belangrijk de kerk voor haar is. Zoals de drie klokken van de Buitenkerk de begintonen vormen van ”Te Deum laudamus” - “Wij loven U, o God”. Het blijven tenslotte kerkklokken.


Afbeelding
Gebedsgenezing en demonen uitdrijven ook aan de orde in Kampen, minister krijgt kamervragen over Tom De Wal en aanhang maar kan niet.. Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:34
Wethouder Boddeus ontvangt de felicitaties en een taart van Hilda Helmhout namens de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Fietsersbond feliciteert gemeente Kampen Nieuws Ingezonden 23 mei, 15:21
Kloens biddend tijdens een actie in Sao Paulo
Evangelist Jelthe Kloens uit kampen terug uit Brazilie na 'succesvolle missiereis' met honderden bekeerlingen en wonderen Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:16