Afbeelding
foto aangeleverd

Uiterwaarden langs IJssel lopen langzaam vol

Algemeen

REGIO - De komende dagen is er vanuit Duitsland een piek in wateraanvoer op komst. Hierdoor stromen de uiterwaarden langs de IJssel langzaam vol. In de loop van volgende week daalt de waterstand. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) inspecteert dagelijks de waterkeringen en treft waar dat nodig is maatregelen. 

De waterstand in de IJssel zal weer wat stijgen maar dat is niet verontrustend. De ondergelopen uiterwaarden hebben volgens het waterschap nog voldoende buffer om het extra water te bergen. Uiterwaarden zijn aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden. Hierdoor kan het makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen. Kijk voor de actuele waterstanden op actuele waterdata.nl van Rijkswaterstaat.

Fred Sollie