Afbeelding
foto Fred Sollie

Plan van aanpak kerkenvisie Kampen

Algemeen

KAMPEN - Zowel landelijk als lokaal blijkt dat steeds meer (monumentale) kerkgebouwen leeg komen te staan, als gevolg van een terugloop in het aantal kerkelijke bezoekers. Daarom is het te verwachten dat er in de toekomst nog meer kerkgebouwen ‘beschikbaar’ komen voor ander gebruik of herbestemming, naast voortzetting van het huidige gebruik, al dan niet met nevenfuncties.

Omdat kerkgebouwen vaak een bijzondere, monumentale, sociaal-maatschappelijke of culturele waarde hebben en een betekenis hebben die breder is dan alleen voor de directe gebruikers, is hier sprake van een maatschappelijk vraagstuk. De zoektocht naar nieuw gebruik levert vaak ingewikkelde processen op, met een individuele afweging per geval. Dit leidt niet altijd tot het gewenste resultaat, zowel aan de zijde van de eigenaar als aan de zijde van de gemeente niet. Daarom wil de gemeente hierop anticiperen en (het landelijke beleid volgend) door middel van een op te stellen kerkenvisie samen met de eigenaren van de kerkgebouwen onder de naam ‘Kerkenaanpak’ een beleidsrichting vaststellen.

Afbeelding
Geen Rijkssubsidie voor gebiedsontwikkeling 'Bij de Bovenkerk' Algemeen 7 dec., 11:45
Afbeelding
Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova's Getuigen in het Groene Hart Algemeen 7 dec., 11:42
Afbeelding
Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in Kampen Algemeen 7 dec., 11:39