Afbeelding
geo.overijssel.nl

Koopstromenonderzoek: Langjarige trends en impact coronacrisis

Algemeen

REGIO -  Steeds meer mensen doen online aankopen. Deze ontwikkeling is al jaren gaande, maar is door de coronacrisis toegenomen. De grootste winkelgebieden, die sterk afhankelijk zijn van recreatief winkelen en modeaankopen, hebben volgens Provincie Overijssel het sterkst te lijden onder de coronacrisis.

Fysieke koopstromen in Oost-Nederland nemen al jaren geleidelijk af. Consumenten besteden steeds minder in winkelgebieden buiten hun eigen gemeente en steeds meer online: dichter bij huis en meer vanuit huis. Online aankopen vinden vooral plaats bij de niet-dagelijkse boodschappen. Het aandeel online is daar in 2019 20,5 procent, een verdubbeling ten opzichte van 2015. De coronacrisis heeft in 2020 het aandeel online nog verder doen toenemen, voor bijvoorbeeld mode is het aandeel van 26 procent naar 41 procent gegaan.

Consumenten besteden meer. De extra uitgaven voor dagelijkste boodschappen kwamen voornamelijk terecht in de wijk- en buurtcentra. Voor niet dagelijkste boodschappen kwamen deze voornamelijk terecht in de grotere wijk- en stadsdeelcentra èn online. Andere typen winkelgebieden leverden marktaandeel in.

Lees het hele onderzoek in de Kennishub van Overijssel.