Afbeelding
foto Rijkswaterstaat

CDA Noordoostpolder: Kostenraming N50 moet tot aan Ramspol

Algemeen

REGIO - De werkgroep Corridor Flevoland waar de gemeenten Zwolle, Kampen, Dronten, Urk, Noordoostpolder en de provincies Overijssel en Flevoland in vertegenwoordigd zijn, willen de economische bereikbaarheid en doorstroming in de regio bevorderen.

Beide provincies gaan samen het onderzoek betalen voor een kostenraming van de verdubbeling van de N50 naar 2x2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen, rekening houdend met de bestaande infrastructuur voor het gedeelte tussen Hattemerbroek en Kampen Zuid. Het gedeelte tussen Kampen-Noord en Ramspol wordt echter niet meegenomen in deze kostenraming. De fractie van CDA Noordoostpolder vindt dat onbegrijpelijk. “De N50 houdt niet op bij Kampen”, zegt fractievoorzitter Johan Goos. “Natuurlijk brengt een extra Eilandbrug over de IJssel extra kosten met zich mee, maar dat is geen argument om het gedeelte tot aan Ramspol niet mee te nemen in de kostenraming.” 

Goos vervolgt: “Maak een totaalbeeld en laat aan de inwoners van deze regio zien welk bedrag gemoeid is met gehele traject van Hattemerbroek tot en met Ramspol. Het is een verkeerd signaal naar de Rijksoverheid als we het nu niet meenemen in de kostenraming. Eigenlijk stem je er dan mee in dat het laatste gedeelte nog vele jaren niet naar een 2x2 weg gaat. De provincies en gemeenten van deze regio moeten gezamenlijk voor een volwaardige 2x2 weg gaan.” 

Naast de kostenraming wordt in 2021 nog een onderzoek gedaan door een verkeersveiligheidsdeskundige wat betaald wordt door de gemeenten om de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren van de N50. Op maandag 1 maart dient CDA Noordoostpolder samen met de fracties van ONS, GL, D66 en VVD een motie in waarin het college wordt opgeroepen te bewerkstellingen de kostenraming voor de N50 te laten uitvoeren tot en met Ramspol.