Afbeelding
Aangeleverd.

Verkiezingen 2021: Wat kunnen de politieke partijen betekenen voor Kampen?

· leestijd 6 minuten Algemeen

De rode potloden worden weer geslepen. Op 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Vanwege corona mag er dit jaar al twee dagen eerder gestemd worden, vanaf maandag 15.

Waar kan uw stem het best naartoe gaan om in onze regio iets te veranderen? De Brug vroeg het aan de Kamper partijen uit de gemeenteraad. Wat kan jullie partij specifiek betekenen voor onze regio en op welke kandidaat behartigt onze belangen het beste. In dit artikel de reactie van de eerste vier partijen.

VVD: Stem op Thom van Campen

Thom van Campen staat op plek 16 van de VVD kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. 
Wie is Thom van Campen? Hij kan zich zelf het beste voorstellen.
“Ik ben Thom van Campen. Als geboren Achterhoeker ben ik voor studie verhuisd naar onze mooie regio. Inmiddels ben ik 10 jaar voor de VVD gemeenteraadslid in Zwolle. Nu wil ik als Kamerlid ons ondernemerschap, onze nuchterheid en schoonheid van onze regio Zwolle en het oostelijk optimisme verzilveren. In deze tijden is dat harder nodig dan ooit!”

Wat vind je de mooiste plek in het Oosten?
“Moeilijke keuze! Ik vind het heerlijk om tijdens een wandeling op de dijk langs de IJssel mijn hoofd leeg te maken. Toch wint een goed terras in de centra van een van onze mooie historische Hanzesteden het daarvan denk ik. Hopelijk kan dat gauw weer!”

Waar denk je aan bij Oost-Nederland en Kampen in het bijzonder?
“De kracht van innovatief ondernemerschap en van sterke familiebedrijven. Een landsdeel waar mensen maar wát graag komen wonen, maar waar gemoedelijkheid en gezelligheid altijd dichtbij zijn. Bij Kampen denk ik aan de ambachtelijke winkels, smalle straatjes, de gezelligheid op de vele terrassen maar ook aan de verschillende maritieme evenementen, zoals Sail, omdat de stad zo prachtig aan de IJssel ligt.”

Op welke onderwerpen gaan we je terugzien de komende jaren?
“We kennen allemaal het onopgeloste probleem van de woningzoekers, wegen waar we altijd vaststaan en subsidies die alleen in de randstad terechtkomen. Inwoners kunnen erop rekenen dat ik mij inzet voor een Oost-Nederland waar voldoende gebouwd wordt, zodat je betaalbaar een goede woning kunt vinden. Waar voldoende werk is om brood op de plank te verdienen en waar auto-, spoor- en waterwegen op orde zijn, zodat we allemaal profiteren van de kracht van onze regio.

Heb je nog een boodschap voor Kampenaren?
“Politiek gaat over keuzes die het leven van mensen beïnvloeden. Als volksvertegenwoordiger wil ik daarover benaderbaar en toegankelijk het gesprek aangaan met mensen. Heb je ideeën, vragen, of tips: zoek me op en laten we kennismaken!”


Thom van Campen.

‘D66 durft keuzes te maken, maar ook verantwoordelijkheid te nemen’: Wybren Bakker


Gesprek tussen Gerben Wijnja (fractievoorzitter D66 Kampen) en Wybren Bakker (kandidaat Tweede Kamerlid D66)


Foto: Links Gerben Wijnja, rechts Wybren Bakker. - Aangeleverd.

Wybren, jij bent nu fractievoorzitter voor D66 Overijssel. Waarom wil je naar Den Haag?

Ik vind dat we het oosten meer stem moeten geven. Het economische zwaartepunt van het land is onze kant opgeschoven, maar we zijn in Den Haag nog ondervertegenwoordigd. 

Ik vind zelf de coronacrisis hét moment om de vraag te stellen wat voor een land we na deze crisis willen zijn.

Zeker! Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 durft keuzes te maken, maar ook verantwoordelijkheid te nemen. Een keuze voor D66 betekent ook echt invloed hebben op beleid.

Wat betekent dat voor Kampen?

Je ziet dat het in de gemeente Kampen steeds moeilijker is om een huis te vinden. We willen zo snel mogelijk in Nederland een miljoen betaalbare en energiezuinige huizen bouwen. Maar wel op zo’n manier dat we de kwaliteit van onze regio behouden. 

We moeten de klimaatcrisis aanpakken en de regio klimaatbestendig maken. Dat is niet gemakkelijk. Ik begrijp de weerstand. Laten we kijken hoe we mensen tegemoet kunnen komen: hoe kunnen mensen meepraten en profiteren van een nieuwe groene economie.

En onderwijs?

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. We moeten leraren beter waarderen en betalen. Brede brugklassen zodat kinderen beter de opleiding kunnen kiezen die bij hen past. En zorg dat je je hele leven kunt blijven bijleren. Dat is zo belangrijk!

En Gerben, daarbij is een een sterke Tweede Kamerfractie ook belangrijk voor jouw werk in de gemeenteraad van Kampen.

Ja, dat klopt. Als gemeenteraadsfractie hebben we regelmatig contact met de Tweede Kamer over zorg, de N50 of de bruine vloot. Dat is heel fijn om dan direct met de kamerfractie te kunnen praten.

Andersom zie ik ook hoe belangrijk de lokale input is voor onze fractie in Den Haag. Dan zie je dat wij als D66-fracties een lokale partij zijn, maar wel met onze mensen in Den Haag, bij de provincie en in Europa.

Dat geeft ons verhaal ook kracht: mensen vrijlaten en niemand laten vallen. Dat verhaal wil ik vanuit Overijssel naar Den Haag brengen.

De ChristenUnie kiest voor wat echt telt in Kampen: Gert-Jan Segers

Een stem op de ChristenUnie op 17 maart levert een rechtvaardiger bestuur, een eerlijke verdeling van geld en een mooier, schoner Kampen op. Een samenleving met meer aandacht voor elkaar en voor wat echt telt.


Aangeleverd

Verandering

We willen een politiek die kiest voor vertrouwen, voor zorgzaamheid, voor gedeelde waarden, voor een schone en groene toekomst, voor de bloei van werknemers. 

Eerlijke besluiten over Vliegveld Lelystad. We gaan voor een belastingsysteem met minder toeslagen, terwijl niet betaalde arbeid of vrijwilligerswerk meer wordt beloond. Inzet voor voldoende geld voor Jeugdzorg, WMO en Participatie. 

Verandering begint in families en gezinnen, in buurten en kerken, in ondernemingen en verenigingen. Daar zien mensen naar elkaar om en zorgen ze voor elkaar. De ChristenUnie Kampen zet zich in voor deze zorgzame samenleving.

Zorg voor elkaar

Mensen zijn voor elkaar gemaakt. Daarom zijn we het actieplan Waardig Ouder Worden gestart. Met ouderenorganisaties hebben we het initiatief genomen om een hospice te realiseren. Ook is door ons initiatief een begraafplaats voor vroeggeboren kinderen gemaakt. We willen niet bezuinigen op onze Kamper verenigingen. We spannen ons in voor goede huisvesting van arbeidsmigranten, onderdak voor de voedselbank en een buurthuis in IJsselmuiden.  

Mensen meer centraal

De woningbouw in onze gemeente wordt versneld. We willen levensloopbestendige, groene woonwijken voor meer leeftijdsgroepen en met goede voorzieningen. Sociale voorzieningen zijn voor wie ze echt nodig hebben en worden beter bereikbaar. We blijven gaan voor de zondagsrust en geen 24/7 economie. 

Een schone en groene toekomst

De schepping is een geschenk waar we zorgvuldig mee om moeten gaan, het is de wereld van onze kinderen. We gaan energie uit wind en zon goed benutten. Ook gebruiken we meer aardwarmte zoals nu al in de Koekoek gebeurt. We willen een toekomstgerichte landbouw die zorgvuldig omgaat met water, bodem en lucht. We zorgen goed voor onze groene open delta. Daarom wegen we de locaties voor nieuwe industrieterreinen in regioverband af. We werken aan een Kampen zonder plastic en wegwerpmaterialen.

Met uw stem kan de ChristenUnie zich inzetten voor een samenleving met meer aandacht voor wat echt telt.

Hilde Palland Mulder: Omdat Den Haag wel een beetje Kampen kan gebruiken

Over de samenstelling van de Tweede Kamer wordt nogal eens discussie gevoerd. Van de 150 Kamerleden komen er bijna 100 uit de Randstad, met als gevolg dat regionale kwesties onderbelicht blijven in Den Haag. Kampen is wat dat betreft bevoorrecht met Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA), die geboren, getogen en nog altijd woonachtig is in onze mooie Hanzestad. Een stem op Hilde Palland, die op de 12e plek van de CDA-kieslijst staat, is daarmee een directe stem voor het geluid uit onze gemeente en regio. 


Hilde Palland Mulder. Foto: Rick Meinen.

Hilde Palland was twaalf jaar gemeenteraadslid voordat zij in mei 2019 als opvolger van Sybrand Buma naar Den Haag ging. Als Tweede Kamerlid heeft zij zich de afgelopen periode ingezet voor een eerlijke arbeidsmarkt waarin een ieder bestaanszekerheid kan opbouwen. Ook heeft zij een plan geschreven om familiebedrijven te ondersteunen; bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdracht aan een volgende generatie. Daarnaast heeft zij als woordvoerder concrete aanpassingen in de coronasteunpakketten gerealiseerd, bijvoorbeeld voor concernonderdelen, seizoenswerk en er is specifiek aandacht gekomen voor de Bruine Vloot. Ten slotte heeft zij de belangen van onze regio onder de aandacht gebracht, zoals het belang van investeren in infrastructuur in de regio (o.a. N50 en Kornwerderzandsluizen), tradities als cabidschieten en het realiseren van de RegioDeal voor Regio Zwolle.  

Voor de komende periode zet het CDA, met Hilde in haar team, in op: 

        •        Een eerlijke economie die werkt voor jongeren, voor gezinnen en middeninkomens. Waar je met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdient en vaker de zekerheid hebt van een vast contract; 

        •        De terugkeer van de basisbeurs. Het CDA was altijd tegen het leenstelsel van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks dat leidt tot schulden en een valse start op de woning- en arbeidsmarkt. Het CDA wil compensatie voor de leenstelselgeneratie; 

        •        Een betaalbare woning in iedere stad of regio;

        •        Versterking van de zorg in de regio. Op verzoek van het CDA gaat het kabinet de zorgbehoefte per regio goed in kaart brengen en komt er meer regie op bereikbaarheid van zorg; 

        •        Een krachtige en verantwoordelijke samenleving, waar we zorgdragen voor elkaar en waar we onze normen bewaken en onze waarden beschermen; 

        •        Een samenleving waar het fatsoen wint van brutaliteit en respect het antwoord is op verdeeldheid. 

Meer weten over Hilde Palland en haar standpunten? Kijk dan op www.cda.nl/palland. Stem 17 maart op onze vrouw in Den Haag, omdat Den Haag wel een beetje Kampen kan gebruiken.