Afbeelding
Aangeleverd.

‘Veel meer omwonenden zijn tegen plannen stadsstrand’

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - De weerstand tegen het geplande strandpaviljoen aan de IJssel bij omwonenden is veel groter dan tot nu toe gesuggereerd. Dat stellen omwonenden in een brief aan de media en aan het gemeentebestuur. Volgens hen wekken de media en de gemeente de indruk dat slechts enkele omwonenden tegen zijn. Buurtbewoners hebben onlangs een nieuwe handtekeningenactie georganiseerd waaruit blijkt dat ruim 39 van de 43 benaderde omwonenden tegen de plannen voor het paviljoen zijn.

De handtekeningenactie is op 13 en 14 april uitgevoerd. 43 van de adressen aan de Van Diggelenkade, Spoorkade en Frieseweg zijn bezocht. Enkele omwondenen waren niet thuis. Wie een handtekening zette, stelde hiermee tegen de huidige plannen te zijn en te willen dat het natuurstrandje behouden bleef. 39 Omwondenden tekenden slechts 4 niet.

“Er is geen breed draagvlak voor de huidige plannen!”, aldus de omwonenden in de brief. “Men heeft het gevoel dat dit plan er even ‘snel doorgedrukt moet worden’.”

De buurt noemt in de brief ook enkele redenen waarom zij tegen de plannen zijn. Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid en over de te verwachten parkeerproblemen. Sommigen willen niet dat de natuur wordt aangetast. Anderen stellen dat de horeca het al moeilijk genoeg heeft en dat extra concurrentie niet ethisch is. De buurt is bang voor verstoring van de zondagsrust, wil niet dat het terrein afgesloten wordt in de nachtelijke uren en denkt dat de huidige bezoekers van het terrein een andere plek moeten zoeken, als de huidige plek wordt aangepast.

De initiatiefnemers hebben eerder laten weten dat het terrein voor iedereen toegankelijk blijft en ook de gemeenteraad stelde deze eis. Maar omwonenden zijn toch bezorgd dat aanpassing van het gebied ervoor zorgt dat eerdere bezoekers wegblijven.

De buurt doet met de brief nog een poging om de plannen te stoppen en roept de gemeente daartoe ook op. “Stop deze grootse plannen voordat de gevolgen voor de buurt onomkeerbaar zijn en ga als gemeente opnieuw bekijken in samenspraak met de bewoners hoe dit stukje strand het beste kan worden ingevuld en beheerd.”

Of de oproep van de omwonenden veel effect heeft is nog maar de vraag. Het college beslist naar verwachting deze week over de plannen. Eerder gaf het college al aan voor de plannen te zijn en ook een ruime meerderheid van de raad stemde voor de plannen. Wel was er in de raad veel kritiek op de volgens veel raadsleden gebrekkige buurtparticipatie. De raad stelde hierop als eis dat de ondernemer in de toekomst een klankbordgroep moet vormen om met de buurt in overleg te treden.

Lees hier meer over het proces tot nu toe.

‘Aangenomen motie Stadsstrand verandert feitelijk weinig aan toekomstige plannen’ |