De plannen zoals ze nu gepland staan.
De plannen zoals ze nu gepland staan. Aangeleverd.

‘Aangenomen motie Stadsstrand verandert feitelijk weinig aan toekomstige plannen’

· leestijd 3 minuten Algemeen

(door Nick de Vries)

KAMPEN - De motie had net zo goed niet ingediend kunnen worden, aldus D66’er Gerben Wijnja, veel nieuws stond er volgens hem niet in. Toch dienden de coalitiepartijen woensdagavond een motie in met daarin richtlijnen voor het strandpaviljoen dat deze zomer aan de IJssel geopend zou moeten worden. Met de motie hebben de partijen een stem willen geven aan enkele ontevreden omwonenden, maar feitelijk verandert hij weinig aan de komst en geplande vorm van het paviljoen.

De meeste aandacht van de raad ging uit naar de, volgens sommige omwonenden, tekortschietende buurtparticipatie. Zie ook het artikel op pagina 3 van deze krant. In de motie staat dat verdere ontwikkeling voor de realisatie van het stadsstrand in samenspraak met omwonenden plaats moet vinden. Maar welke vorm dit moet krijgen werd niet duidelijk. Enkele partijen vroegen zich af over welke nieuwe ontwikkelingen dit dan ging. Moesten de plannen zoals ze nu voorlagen ook nog ter discussie komen? Dat is feitelijk gezien al niet meer mogelijk, want de vergunningsaanvraag ligt al.
Ook voorzitter Bort Koelewijn had vragen: “Wat houdt die samenspraak in? Moet er consensus zijn bij omwonenden? Moet je belangen gaan ophalen? Wie weegt die belangen?”
Klaas van der Kolk van de ChristenUnie fractie, een van de initiatiefnemers van de motie, stelde dat een concreet participatietraject optuigen nu niet mogelijk en wenselijk was. Hij wilde dat vanaf nu samen met omwonenden een vinger aan de pols gehouden werd, zodat bij alle nieuwe ontwikkelingen bewoners op z’n minst op de hoogte gehouden worden. Ook GBK’er Henk Prinsen benadrukte dit: “Inwoners zijn nu met een plan geconfronteerd en ze moesten tekenen bij het kruisje. Vanaf nu moet participatie plaatsvinden.”
Wethouder Geert Meijering zei de raad toe om de initiatiefnemers in ieder geval te vragen een klankbordgroep op te richten waarin zowel de gemeente als omwonenden blijvend geïnformeerd worden over de plannen. Feit blijft dat het enkel gaat om informeren, want de plannen liggen op dit moment al ter beoordeling bij het college.
Een motie voor de bühne noemden de VVD, D66, PvdA en SGP de motie dan ook, want wat veranderde de tekst nou eigenlijk aan de plannen van de ondernemers? In de motie wordt tot in detail gesproken over enkele zaken die feitelijk al overeenkomen met de plannen van de initiatiefnemers.
Ook initiatiefnemer Bart Jan Gardebroek reageert na de raadsvergadering op soortgelijke wijze. "Wat betreft de participatie sluiten we ons aan bij de woorden van de burgemeester en horen we graag van de gemeenteraad concrete adviezen en duidelijke aanwijzingen voor de toekomst.”
Wat betreft de verdere kaderstelling ziet Gardebroek geen problemen. "Wij kunnen hier goed mee uit de voeten. In de motie staat dat het stadsstrand vrij toegankelijk moet blijven, zo stond het al in onze plannen. Wij willen een plek bieden waar iedereen terecht kan. Ook als ze niets bij ons consumeren. We zorgen voor een mooi, schoon en veilig stadsstrand, met toezicht, voor alle Kampenaren. Klant of niet. We zorgen voor gratis toiletten, speeltoestellen, beachvolleybal. Het moet voor iedereen een aantrekkelijke plek worden. Betreft eten en drinken kun je bij ons terecht voor koffie en gebak, een biertje, ijsje, kinderpannenkoek en puntzak frites met mayo maar ook voor een uitgebreide wijnkaart, cocktails en een culinaire menukaart.”
Gardebroek vervolgt: "Ten tweede mag volgens de motie geen schade aan de natuur worden aangericht. Wij hebben onze plannen laten toetsen aan de voorwaarden voor Natura 2000-gebied en alles is goedgekeurd. Tot slot mag de horeca niet groter worden dan 500 m2. Ook daar kunnen we goed mee leven. Dat is wel exclusief terrassen, anders had het niet gekund.”
Gardebroek betreurt het wel dat er geen evenementen georganiseerd mogen worden. Hij had liever gezien dat de beslissing per evenement aan de gemeente overgelaten werd. "Zo wilde ik bijvoorbeeld Beach Kampen de gelegenheid geven hun evenement op het stadsstrand te houden. Dat was een prachtige kans geweest. Nu moeten ze alsnog het hele Van Heutsz vol zand gooien en een terrein optuigen, terwijl we hier alle faciliteiten hebben en het strand ligt er al.”
Harry Bruins noemde dit ook als een van de bezwaren tegen de motie. De partij wil ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. "Nu dichttimmeren vinden wij te zwaar.”
De motie is aangenomen door de indieners, ChristenUnie, Kampen Sociaal, CDA Kampen, GroenLinks en Gemeente Belang Kampen. De VVD, D66 en PvdA waren tegen omdat zij vonden dat de motie weinig toevoegde en onnodig nu al beperkingen opwierp. De SGP stelde als enige dat alle plannen verworpen moesten worden om de initiatiefnemer te dwingen alle plannen in samenspraak met de buurt te maken. Ze diende hiertoe een motie in, die alleen door de partij zelf gesteund werd. Kijk op pagina 3 voor meer informatie.