Afbeelding
Pixabay

Forse eenmalige financiële meevaller voor gemeente Kampen in coronajaar

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - De gemeente Kampen sluit het jaar 2020 af met een flink positief financieel resultaat. Het gaat om een bedrag van 11,5 miljoen euro aan incidentele, eenmalige meevallers, op een begroting van in totaal 198 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening 2020, die het college vandaag ter vaststelling heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. 

In het jaarverslag staat ook beschreven welke ambities er in dit coronajaar wel en niet zijn gerealiseerd, zoals het opstellen van een wijkveiligheidsplan voor de binnenstad, de hervormingen van het sociaal domein en het sluiten van de RegioDeal voor de ontwikkeling van een duurzame havenontwikkeling in de Melmerpolder. Ook sprak de gemeenteraad zich uit voor de versnelling van de woningbouw.

Wethouder Irma van der Sloot: “Met zo’n meevaller zijn we natuurlijk erg blij. Financieel gezien komen we van ver; we hebben twee jaar geleden niet voor niets op de rem getrapt en bezuinigingen ingezet. We hielden de afgelopen jaren wel vaker wat over maar hadden dat positieve resultaat steeds nodig om tegenvallers op te vangen. Omdat we intussen meer grip hebben gekregen op onze financiën, is dat dit jaar niet het geval. Het relatief hoge bedrag ontstaat door een optelsom van eenmalige meevallers, die grotendeels ten goede zullen komen aan de algemene reserve. Zo krijgen we weer vet op de botten voor de toekomst, want er staan ons nog veel uitdagingen te wachten.”

Drie oorzaken

Het positieve resultaat heeft volgens de gemeente drie oorzaken:
* Door corona is er aan de ene kant minder werk uitgevoerd en heeft de gemeente aan de andere kant een extra uitkering ontvangen vanuit het Gemeentefonds.
* Door krapte op de arbeidsmarkt kon de gemeente een relatief groot aantal vacatures niet invullen; daardoor is er minder uitgeven dan begroot.
* De derde oorzaak zijn de reeds bekende besparingen binnen het sociaal domein.

Ambities

Ondanks corona zijn volgens de gemeente in 2020 de nodige ambities gerealiseerd en ook belangrijke besluiten genomen voor de toekomst. Naast de al genoemde versnelling van de woningbouw zijn er 212 nieuwe woningen gerealiseerd. De nieuwe basisschool De Ontdekking (voormalige Emmaschool) is in gebruik genomen en er zijn kunstgrasvelden aangelegd bij korfbalvereniging Wit Blauw en voetbalvereniging YVV en de herinrichting van Het Groene Hart is een fase verder. “Ik vind dat ook een compliment waard als het gaat om de inzet van de ambtelijke organisatie en al onze samenwerkingspartners die er in coronatijd alles aan hebben gedaan om manieren te vinden dat werkzaamheden voortgang konden vinden”, aldus wethouder Van der Sloot. 

De volledige jaarstukken van gemeente Kampen zijn binnenkort beschikbaar via de website.