Afbeelding
foto Fred Sollie

Controle op waterkwaliteit zwemplassen van start

Algemeen

REGIO - Het warme weer laat nog even op zich wachten, maar zaterdag 1 mei start officieel het badseizoen. Reden voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om ook weer te starten met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen. Hierbij wordt onderzocht of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. In de zomermaanden controleert het waterschap deze wateren.

Zaterdag 1 mei is de officiële start van het badseizoen, dat tot 1 oktober duurt. De zwemlocaties waarvan de waterkwaliteit wordt gecontroleerd, zijn door de provincies Drenthe en Overijssel aangewezen als officiële open zwemwateren. Er wordt onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën voorkomt én wordt nauwlettend de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten gehouden. 

Waar veilig en schoon zwemmen?

De waterkwaliteit van de officieel aangewezen zwemwateren in Nederland – dus ook die het werkgebied van WDODelta – is digitaal inzichtelijk op de website zwemwater.nl en via de Zwemwater App. Deze is te downloaden in de stores van Android en Apple. Daar staat waar in de buurt gezwommen kan worden en andere weetjes over aanwezige voorzieningen bij de verschillende zwemlocaties.

Officiële zwemplassen

Het waterschap adviseert alleen in wateren te zwemmen die door de provincies zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. In deze regio zijn dat de Wijthmenerplas, de Agnietenplas en de Milligerplas in Zwolle. 

Klacht of melding?

Voor vragen, klachten of informatie kan contact worden opgenomen met de zwemwatertelefoon van de provincie Drenthe (0592 – 36 55 55) en de provincie Overijssel (038 - 42 52 423).