Afbeelding
Archieffoto

College Kampen stemt in met Heropeningsplan samenleving

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ‘Heropeningsplan 2021.’ Dit heropeningsplan voor de Kamper samenleving voorziet in een aantal maatregelen waarmee horeca-, en retailondernemers worden ondersteund en waarmee de Kamper samenleving wordt uitgenodigd tot ontmoeting. Verenigingen, stichtingen, organisaties en samenwerkingsverbanden kunnen (financiële) ondersteuning vragen voor het organiseren van initiatieven, activiteiten en kleine evenementen. Het plan en de maatregelen lopen door tot december 2022.

Met het plan worden ondernemers die belasting betalen voor gebruik van de openbare ruimte (precario) tegemoet gekomen, net als de Bruine Vloot met liggeld of marktgelden voor non-food ondernemers die hiervoor worden gecompenseerd. Het Heropeningsplan 2021 voorziet in de behoefte van ondernemers en organisaties om zoveel mogelijk zekerheid te hebben in deze nog steeds onzekere tijd. Ook de ruimte die ze kunnen gebruiken voor terrassen is in he plan opgenomen. 

Het plan wil zoveel mogelijk onderdelen van samenleving die als gevolg van corona lange tijd geheel of gedeeltelijk gesloten waren met elkaar verbinden. Vanuit deze verbinding wordt ruimte geboden om dingen te gaan organiseren voor de inwoners van Kampen. Bijvoorbeeld nieuwe kleine evenementen waarmee de stad weer langzaam tot leven kan komen, zowel voor inwoners als bezoekers.

13 maatregelen en 10 euro per inwoner

Het plan bestaat uit 13 maatregelen in de sfeer van ondersteuning in ruimte en tijd, financiële compensatie, het stimuleren van levendigheid met initiatieven en activiteiten of informatie en communicatie over maatregelen en mogelijkheden. Het plan is opgesteld na intensief overleg met allerlei sectoren uit de samenleving zoals de Ondernemersvereniging Binnenstad, Cultuur in Kampen, de sport, de horeca, de markt, de bruine vloot en de amateurkunst, samen met de evenementen coördinator, de binnenstadmanager en Kampen Partners. 

Ondernemers mogen - mits zij een vergunning hebben - tot eind december 2022 gebruik maken van de verruimde terrassen. Hiervoor zal de zaterdagmarkt ten minste tot die tijd op de Nieuwe Markt gehouden worden die de gemeente tegelijkertijd aantrekkelijker en meer uitnodigend wil inrichten. Om initiatiefnemers te stimuleren kleinere activiteiten, initiatieven en evenementen te organiseren, betaalt de gemeente door een subsidieregeling mee aan de kosten. Deze subsidieregeling wordt gefinancierd uit een speciaal daarvoor ingerichte reserve. Uit dit fonds, waarvoor het geld nog wel door de gemeenteraad beschikbaar moet worden gesteld, worden de maatregelen twee jaar betaald. Symbolisch is voor dit fonds gerekend met 10 euro per inwoner oftewel 540.000 euro. De looptijd is twee jaar omdat niet alle activiteiten nog dit jaar kunnen worden georganiseerd. 

Inwoners worden betrokken bij de uitvoering van deze maatregelen, als bezoeker maar ook als initiatiefnemer in verenigingsverband of als belanghebbende als het gaat om de leefbaarheid. Om inwoners te betrekken bij de gevolgen van deze maatregelen organiseren de gemeente (digitale) bijeenkomsten voor inwoners. Via de gemeentepagina in huis-aan-huiskrant De Brug en de social media kanalen van de gemeente zullen deze binnenkort worden aangekondigd.