Het terrein van de Jehova's links op de foto.
Het terrein van de Jehova's links op de foto. Tennekes.

Gebied Jehova’s Getuigen bij wandelgebied Stadspark betrokken

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Nick de Vries)

KAMPEN - Als de Jehova’s Getuigen verhuisd zijn naar het Stationskwartier, wordt het gebouw in het stadspark gesloopt. Het vrijgekomen terrein wordt betrokken bij het huidige stadspark en deels wandelgebied. Dat staat in de uitwerking van de plannen van de gemeente voor het stadspark.

De gemeente heeft de plannen gemaakt in overleg met de gebruikers uit dit gebied. Uitgangspunten zijn dat het vrijgekomen terrein toegankelijk moet worden en in verbinding komt met het park. Het park zelf wordt autoluw en de Korteweg naast ’t Ukien wordt de enige toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer naar het Groene Hart. De Buitensingel, bij de Hanzeluiden, wordt voor dit verkeer afgesloten.De afsluiting zelf moet ook een groene uitstraling krijgen. Dus geen verkeersborden of kunstmatige obstakels. De scouting gaat houten bloembakken maken die hiervoor gebruikt worden. Deze kunnen bij evenementen verplaatst worden, zodat het terrein bereikbaar wordt.

Parkeren

Bij de Villa Poortenaar, de postduivenvereniging en bij de Buitensingel mag straks niet meer geparkeerd worden. Dit kost zo’n 26 parkeerplaatsen die verplaatst worden naar het huidige parkeerterrein van de Jehova’s. Korteweg 3, meteen linksaf na het inrijden van het Stadspark via de Kortweg. Op het terrein van de Jehova’s gaan de gebruikers van dit gedeelte van het park - ’t Voedselbos, ’t Ukien en de Scouting - samen een werkschuur bouwen. Hierin kunnen zij gereedschappen en materialen opslaan en de plek kan als start- en ontmoetingspunt gebruikt worden voor groepen die het park in gaan voor beweging, ontmoeting en groenonderhoud.


De inrichting van het Stadspark is één van de weinige punten waarop de raad in 2019 niet bezuinigd heeft. Voor de plannen is een budget van 943.500 euro beschikbaar. Tijdens de uitvoering is het geplande budget al overschreden, maar dit wordt rechtgetrokken, doordat enkele onderdelen uit de plannen zijn geschrapt. Volgens wethouder Geert Meijering zijn ze niet meer nodig. Het gaat dan onder andere om de geplande versmalling van de Broedersingel en de Buitensingel. In het belang van de inclusiviteit is dit niet meer wenselijk. De verscheidenheid aan weggebruikers zoals scootmobielen, scooters, elektrische fietsen, sporters, wandelaars, kinderwagens, skaters en meer, vragen om ruimte. Versmalling zou leiden tot minder veilige omstandigheden. Door niet te versmallen wordt tevens geld bespaard dat het ontstane gat weer kan dichten.