Afbeelding
foto aangeleverd

Inwoners in de regio IJsselland ervaren hun gezondheid als (zeer) goed

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - Veel volwassenen en in het bijzonder jongvolwassenen in de regio IJsselland ervaren hun algemene gezondheid als (zeer) goed. De regio IJsselland behoort hiermee tot de 3 GGD-regio’s waar de ervaren gezondheid het hoogst is. Dit blijkt uit recente cijfers van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020’: een vierjaarlijks onderzoek van de GGD naar gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassen inwoners. 

In de regio IJsselland is de ervaren gezondheid van inwoners van 18 jaar en ouder licht toegenomen. Deze stijging is het grootst bij jongvolwassenen (18-34 jaar) en 65=plussers. In vergelijking met de rest van Nederland hoort regio IJsselland tot de 3 regio’s (van de 25) waar de ervaren gezondheid het hoogst is. 

Risico op angststoornis of depressie 
In het onderzoek wordt uitgebreid gevraagd hoe mensen zich de afgelopen vier weken voelden. Gevoelens als somberheid, lusteloosheid en vermoeidheid kwamen aan bod. Door vragen als: “Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken?” kan het risico op een angststoornis of depressie worden vastgesteld; niet of er daadwerkelijk sprake is van zo’n angststoornis of depressie.

In de regio IJsselland is het risico op een angststoornis of depressie licht afgenomen bij inwoners vanaf 50 jaar. Bij de jongvolwassenen (18-34 jaar) is dit risico gelijk gebleven en bij 35- tot 50-jarigen is dit risico iets gestegen ten opzichte van 2016. Een hoog risico komt vaker voor bij jongvolwassenen, vrouwen en bij inwoners met een laag opleidingsniveau. 

In vergelijking met de rest van Nederland zijn ook deze cijfers positief voor de regio IJsselland. Er zijn GGD-regio’s in Nederland waar het risico op een angststoornis of depressie twee keer groter is dan in andere GGD-regio’s. Regio IJsselland hoort hiermee bij de 3 regio’s waar het risico op een angststoornis of depressie het laagst is.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een onderzoek dat elke 4 jaar wordt uitgevoerd door de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS. De vragenlijst is gericht op volwassenen in Nederland en is afgenomen tussen september en december 2020. Met de Gezondheidsmonitor wordt onderzoek gedaan naar de gezondheid, welzijn, leefstijl en leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Landelijk hebben bijna 540.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder meegedaan aan het onderzoek. In de regio IJsselland hebben in totaal 15.099 inwoners meegedaan, waarvan 6.726 volwassenen en 8.373 ouderen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen onder andere worden gebruikt voor lokaal gezondheidsbeleid. 

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29