Schepenzaal
Schepenzaal stedelijkmuseumkampen.nl

Hanzestukken Stedelijk Museum Kampen en Stadsarchief opgenomen in Canon van Nederland netwerk

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - De Schepenzaal (1545), de drinkhoorn van het Kamper Sint Anna- of Rijnschippersgilde (1369) en het vredesverdrag van Stralsund uit 1370 zijn vanaf 9 september opgenomen als sleutelstukken bij het venster De Hanze in de Canon van Nederland. Daarmee wordt Stedelijk Museum Kampen officieel onderdeel van het Canonnetwerk. Afscheidnemend burgemeester Bort Koelewijn neemt als echte ‘Hanzeman’ het convenant-schildje in ontvangst.

De Canon van Nederland neemt de kijker in 50 vensters mee langs de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen die bijgedragen hebben aan het Nederland van nu. Stedelijk Museum Kampen is het eerste museum met sleutelstukken in het venster De Hanze. 

Schepenzaal

De Schepenzaal is één van de weinige authentieke bestuurs- en rechtszalen uit de Hanzetijd. De handel in het Hanzegebied brengt tot het midden van de zestiende eeuw veel rijkdom naar Kampen. Zowel individuele burgers als de stad profiteren hiervan. Wanneer het interieur van het Kamper Raadhuis in 1543 volledig uitbrandt, wordt het herbouwd in modieuze renaissancestijl. 

Drinkhoorn

De drinkhoorn van het Kamper Sint Anna- of Rijnschippersgilde komt uit 1369 en is daarmee het oudst bekende zilveren gildestuk van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. De hoorn steunt op zilveren roofvogelklauwen en heeft aan het uiteinde een gevaarlijk uitziende hondenkop die de tong uitsteekt: klaar voor de jacht op goede handel. Dit gildestuk is een teken van de welvaart, macht en daadkracht van de kooplieden binnen het Hanzeverbond.

Vrede van Stralsund

Vanaf de veertiende eeuw ontwikkelt het Hanzeverbond zich van een samenwerkingsverband van individuele kooplieden tot een verbond van verschillende steden. De Hanze is zo machtig, dat het zich meet met vorsten. Wanneer de Deense koning Waldemar IV (1321-1375) zijn invloedssfeer in het Oostzeegebied wil vergroten, voelen de Hanzesteden zich bedreigd en verklaren hem de oorlog. Hanzestad Kampen speelt binnen dit jarenlange conflict een belangrijke rol en voert samen met de Duitse stad Stralsund de vredesonderhandelingen. Eén exemplaar van het vredesverdrag uit 1370 ligt in het Kamper stadsarchief. In Stedelijk Museum Kampen is een afbeelding van dit verbond te bezichtigen, omdat het origineel te kwetsbaar is om permanent te tonen.

Canon: Van Trijntje tot de Oranje Leeuwinnen

De Canon van Nederland bestaat sinds 2006. Op verzoek van de minister van OCW ontwikkelde de commissie Van Oostrom een Canon in vijftig vensters, van de Hunebedden tot Europa, in de eerste plaats bedoeld voor het onderwijs. Inmiddels is de Canon vernieuwd. Er zijn tien nieuwe vensters gekozen, waaronder Jeroen Bosch (kunstschilder), Marga Komplé (eerste vrouwelijke minister in Nederland) en Het Oranjegevoel. 

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29