Afbeelding

Mogelijk zorginstelling Philadelphia in gebouw openbare bibliotheek

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Zorginstelling Philadelphia kan wellicht haar intrek nemen in het het huidige bibliotheekgebouw. Philadelphia heeft op dit moment 17 locaties waar zij huisvesting bieden aan 212 cliënten.

Philadelphia wil het aantal terugbrengen naar 9 locaties. 13 locaties moeten worden opgeheven en vervangen door 5 nieuwe grote locaties. De zorgverlener heeft een aantal locaties binnen de gemeente op het oog voor de nieuwbouw. Het gaat om de huidige bibliotheek aan de Kennedylaan. Hier zouden maximaal 5 bouwlagen gerealiseerd kunnen worden voor 66 senioren- en 30 zorgappartementen. Andere mogelijkheden bieden het gebouw van de voormalige mavo aan de Ebbingestraat; een eventuele uitbreiding van het bestaande pand aan het Kerkepad in Ijsselmuiden; uitbreiding van de bestaande locatie van de Stormgieter, en de locatie Bovenhavenstraat.

Bovenhavenstraat
De gemeente wil graag dat Philadelphia ook haar intrek neemt in de, steeds verder vervallende, villa aan de Bovenhavenstraat. De plannen die hiervoor zijn ingeleverd voldoen echter nog niet aan de eisen van de gemeente. Het college verzoekt de zorginstelling dan ook om de bouwplannen nogmaals te bekijken en opnieuw in te dienen. De aanvraag was in strijd met de uitgangspunten van de gebiedsvisie Binnenstad en de eisen vanuit het Beschermd Stadsgezicht. Het college verzoekt Philadelphia de plannen zo aan te passen dat zij wel voldoen aan het scenario Industrieel Erfgoed uit de gebiedsvisie.

De gemeente wil niet meewerken aan het uitbreiden van de huidige locatie van de Stormgieter. Dit is vanuit ruimtelijk oogpunt, maar ook vanuit milieutechnisch oogpunt ongewenst.