Afbeelding
Foto Tennekes

Grondverzet langs de N307

Algemeen

KAMPEN - Sinds afgelopen maart is de combinatie Roggebot werkzaam aan het uitdiepen en aanpassen van het Drontermeer ter hoogte van de Roggebotsluis. Vanaf half september vindt dit ook in het Vossemeer plaats.

Het zand en slib dat bij deze werkzaamheden vrijkomt wordt grotendeels weer toegepast binnen het project. Het wordt gewonnen met een elektrische zandzuiger en wordt via een buizenstelsel aan land gebracht. Het materiaal wordt in een groot depot gespoten en kan hierna naar de juiste locatie binnen het werk worden vervoerd. Het zand wordt o.a. gebruikt om op te hogen onder de wegen en grond en slib wordt verwerkt in de bermen.

In totaal wordt meer dan 260.000 m3 grond en zand uit de randmeren gehaald en weer toegepast in het werk. Ter vergelijking; als dit via de weg getransporteerd zou moeten worden zouden dit meer dan 16.000 vrachtauto ladingen zijn. Naast het hergebruik van het vrijkomende zand wordt ook zand per schip aangevoerd.

Door het nuttig gebruiken van het vrijkomende zand en slib en door het overige deel per schip aan te voeren, wordt het zand- en grondtransport geminimaliseerd. Hiermee wordt extra verkeersdruk op de N307 voorkomen.