Afbeelding
Aangeleverd.

Bottleneck N307 bij Roggebot flink aangepakt

· leestijd 4 minuten Ondernemen in Kampen

KAMPEN - Bij de complete remake van de N307 staan vooral bij de Roggebotsluis grote veranderingen op stapel. Het doel is niet alleen verbeterde veiligheid voor alle verkeersdeelnemers, maar vooral een betere doorstroming van al dat verkeer. Want vertragingen brengen ergernissen van weggebruikers, maar ook kosten voor het bedrijfsleven met zich mee. 

Met het vervangen van ‘bottleneck’ Roggebotsluis door een brug van zeven meter hoog, ‘stroomt’ het verkeer van Kampen naar Dronten straks beduidend beter door. ‘Belangrijke verbeteringen, zeker ook voor het bedrijfsleven, dat al jarenlang klaagt over de tekortkomingen van deze weg’, weet wethouder Albert Holtland. ‘Maar daarmee zijn we er rondom Kampen nog niet, hoor. We houden nog wel wat wensen over.’

Versnelde aanleg
‘De N307, van Lelystad naar Kampen, is onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: de weg van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle’, vertelt projectleider Remko Schultz, die daarom ook wel spreekt van het ‘project van A tot Z’. ‘De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt in 2023 plaats voor nieuwe infrastructuur met gescheiden oplossingen voor langzaam en snel verkeer. Tegelijkertijd werken we aan het verbeteren van de waterveiligheid in de regio.’ Als laatste stap hierin wordt de Roggebotsluis verwijderd. Ook zal dan de dijk langs de IJssel bij de inlaat van het Reevediep worden doorgestoken, zodat voortaan, bij hoog water, het water van de IJssel via de verbinding met de Randmeren vrij naar het IJsselmeer kan stromen. Vervanging van de Roggebotsluis en brug stond, vanwege de realisatie van Reevediep, eerder op de planning dan de werkzaamheden rondom de N307. ‘Omdat voor deze plannen de Roggebotsluis al moest wijken, is besloten de werkzaamheden aan de N307 te vervroegen, zodat alles in één keer kan worden aangepakt de overlast kan worden beperkt.’ Eigenlijk zouden de werkzaamheden aan de N307 pas in 2025 worden afgerond.

Fikse opstoppingen
Was die doorstroming zo slecht? ‘Nee’, vertelt de wethouder. ‘Ik heb die weg zelf jarenlang dagelijks gebruikt. De doorstroming was niet slecht, maar de weg liep op bepaalde momenten wel vol. Vooral het toenemende aantal recreatiebewegingen zorgde in het seizoen voor fikse opstoppingen. Daarom wordt nu, met een brug van zeven meter hoog, de vrije doorvaart aanmerkelijk verbeterd en kan het merendeel van het vracht- en recreatieverkeer er zo onderdoor.’ Volgens de wethouder gaat de huidige brug nog ‘te vaak’ open, wat vooral in de avondspits voor grote opstoppingen zorgt. ‘Hierdoor ontstaan ook bij de toerit naar de N50 regelmatig lange files, tot voorbij de boerderij van Ton Kruithof. En aan Flevolandse zijde staat het verkeer bij de rotonde voor de sluis vaak vast.’
In de nieuwe plannen kan het verkeer via een ongelijkvloerse aansluiting van de N306 op de N307 komen en visa versa. De verschillende rijbanen voor langzamer verkeer zorgen er bovendien voor dat niet alleen de doorstroming wordt bevorderd, maar dat ook de veiligheid van de zwakkere verkeersgebruikers beter is gewaarborgd. ‘Het is daar een drukte van belang. Veel overstekend fietsverkeer en afslaand verkeer voor het recreatiepark en de voormalige Music Club. Maar ook aan de andere kant, waar de recreatiewoningen deels permanent worden bewoond, en waar ook weer een nieuw restaurant zal worden gebouwd op de plek waar eerder dat wokrestaurant is afgebrand. Hier vinden herhaaldelijk gevaarlijke situaties plaats, omdat menige automobilist zich niet realiseert dat hier veel afslaande verkeersbewegingen plaatsvinden.’

Eenzelfde situatie doet zich dichter bij Kampen voor, ter hoogte van de voormalige stort op de Schansdijk, waar nu de wielerclub zit, vertelt de wethouder. ‘ En hier zal de verkeersdruk alleen maar toenemen.’ Daarnaast verwacht Holtland ook dat de weg drukker zal worden nu Europarcs volop bezig is een recreatiepark bij Roggebot uit de grond te stampen. ‘Dat gaat nog meer vervoersbewegingen richting Kampen opleveren, want al die mensen willen natuurlijk wel winkelen en cultuursnuiven in onze mooie Hanzestad.’

Nog meer wensen
‘Zijn we dan nu klaar met wegwerkzaamheden in onze omgeving?’ zo vraagt de wethouder zich hardop af. ‘Nee! Vanuit Flevoland naar Kampen hebben wij het allerliefst een twee keer tweebaansweg.’ In de huidige plannen, die 2023 klaar moeten zijn, is voorzien in een gescheiden tweebaansweg, met de mogelijkheid om in de toekomst hiertussen nog twee extra banen asfalt te leggen. Niet alleen Kampen, maar ook de gemeente Dronten zou graag nu al zien dat die verdubbeling wordt gerealiseerd. Dat dit niet gebeurt, is omdat Rijkswaterstaat dit te duur vindt. Schultz: ‘Dat stukje asfalt is het probleem niet, maar wel die extra brug die dan voor deze twee extra rijstroken moet worden aangelegd. Dat gaat zeker miljoenen extra kosten.’

Voor de gemeente Dronten is die verdubbeling vooral wenselijk om zo een snelle verbinding met de Isala Klinieken in Zwolle te hebben, weet Holtland. ‘Zeker nu het ziekenhuis in Lelystad dicht is, is een snellere verbinding naar de N50 en vandaar naar de A28 voor de Drontenaren van groot belang. Wanneer beide wegen in rijstroken verdubbelen, scheelt dat enorm veel tijd voor de spoedeisende zorg. Vandaar dat Dronten nu ook heel erg aandringt op verdubbeling van de N50…’
Schultz: ‘Voordeel is wel dat de bestaande brug en sluis tussen Flevoland en Overijssel nu nog onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen, waar in de nieuwe situatie de brug onder de zorg van de provincie valt. Dit zal het in de toekomst makkelijker maken om andere keuzes voor onze regio te maken.’

Gescheiden wegen

De N307 komt straks iets zuidelijker te liggen en krijgt een andere aanblik. Er komen gescheiden wegen voor langzaam en snel verkeer, ongelijkvloerse kruisingen en een ovonde (ovale rotonde) vlak voor de nieuwe brug. Om dit te bereiken worden op het traject hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer aangelegd. De N306, van Ketelhaven naar Elburg, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis en wordt straks met een ovonde met op- en afritten aangesloten op de N307. Om de grotere afstand van honderd meter tussen de oevers te overspannen, komt er een nieuwe brug. Op deze brug hebben autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers een eigen rijbaan. ‘De nieuwe brug kan open, maar dat zal minder vaak nodig zijn, omdat schepen tot zeven meter hoogte er gewoon onderdoor kunnen varen.’