Historische foto van het Frans Walkate Archief.
Historische foto van het Frans Walkate Archief. archiefbeeld

Lezing over Frans Walkate

Algemeen

KAMPEN – Op uitnodiging van het Nutsdepartement Kampen houdt Geraart Westerink op 28 oktober een lezing van met als onderwerp ‘Frans Walkate (1866-1943). Leven en werk.’

Frans Walkate stamde uit een Kamper ondernemersfamilie. In 1903 werd hij bestuurslid van de plaatselijke Nutsspaarbank, in 1908 directeur. Hij gebruikte de bank als middel om een aantal maatschappelijke doelen te bereiken. Zo stimuleerde hij de volkshuisvesting (Spaarbankstraat), nam de uitgave van de Kamper Almanak over en stichtte een historisch archief, waarin hij allerlei zaken onderbracht betreffende de Kamper geschiedenis. Daarmee handelde hij geheel in de geest van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen waaruit de Nutsspaarbank was voortgekomen. Na zijn dood in 1943 werd de uitgave van de Almanak en de exploitatie van het historisch archief voortgezet door de bank. Een situatie die tot op heden in stand bleef. 

De lezing wordt gehouden in het gebouw van het SNS Historisch Centrum, Burgwal 43. Aanvang 20.00 uur. Entree 3 euro. Gratis voor leden van het Nutsdepartement Kampen.