Maaike Messelink leest de Bijbel in de tuin van de TUK
Maaike Messelink leest de Bijbel in de tuin van de TUK (foto: Maarten van Gemert)

Jonge theologe Maaike Messelink gaat voor de optie dat God bestaat

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Voor de verkiezing Jonge Theoloog des Vaderlands bevinden zich tussen de zes kandidaten twee jonge theologen uit Kampen. Dat wil zeggen, Maaike studeert in Kampen en Marco loopt stage in Kampen. Beiden hebben een kunstzinnige inslag maar kwamen toch uit bij de studie theologie. Het bijzondere verhaal van Maaike bracht de Theologische Universiteit Kampen ertoe haar te nomineren voor de eervolle titel.

Vanuit een brede samenwerking van kerken, universiteiten, media en andere organisaties wordt jaarlijks de Nacht van de Theologie georganiseerd, een bijeenkomst van academische theologen. Behalve de Theoloog des Vaderlands, wordt dan sinds enkele jaren ook een Jonge Theoloog des Vaderlands gekozen. De TUK nomineerde haar studente Maaike Messelink die opteert voor het bestaan van God. Marco Bijdevaate loopt predikantstage bij de Westerkerk in Brunnepe. Hij wordt later, als hij groot is, rocksterdominee.

Gemis
Na de middelbare school werkte Maaike in haar tweede tussenjaar bij een kerk in Oost-Duitsland. Godsdienst was uitgebannen door het nationaalsocialisme en het communisme. Ze ervoer de leegte bij de mensen, die zelfs de optie dat God bestaat, waren vergeten. In Nederland ziet ze dat terug in de secularisatie. Ze wil jongeren dat gemis en die leegte besparen en de optie aanreiken dat God bestaat. Zo kwam ze tot de keuze om theologie te gaan studeren aan de Theologische Universiteit Kampen, ondanks haar brede(re) interesses zoals beeldhouwen, schilderen en tekenen. Ze leerde vrouwelijke predikanten kennen en besloot voor die optie te gaan. ’Toevallig’ loopt ze nu stage in Hattem bij de eerste domina van de GKv (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt), Almatine Leene, die bovendien de huidige Theoloog des Vaderlands is.

Marco heeft aan het Cibap en de Hogeschool voor de Kunsten gestudeerd. Hij kwam er echter niet goed uit waarom hij die richting had gekozen. Dat gemis bracht hem bij theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen want creativiteit is ook welkom bij het goede nieuws van Christus brengen en hij stond open voor ”waar de Geest hem heenwaait”. Met zijn ambitie van rocksterdominee prikkelt hij om na te denken over de kerk van vroeger, nu en de toekomst. Hij pleit voor een cultuur van vergeving en samen delen in al het goeds dat daaruit voortkomt. Samen zingen voor God.

Kennismaking
Naast deze studenten uit Kampen en Groningen komen de andere vier kandidaten van de VU, PThU, de universiteit in Tilburg en hogeschool Viaa in Zwolle. Allen lichten hun drijfveren en passie toe in een essay en een videoboodschap op deze pagina. Daar kan ook gestemd worden tot maandag 12.00 uur.
Deze internetstemming bepaalt de uitslag. De winnaar wordt zondag 28 november bekend gemaakt tijdens de uitzending van ’Jacobine op 2’ (KRO-NCRV) om 17.10 uur op NPO2. Ook zal dan de nieuwe Theoloog des Vaderlands en het beste theologisch boek van het jaar bekend worden. Dit zijn de gebruikelijke verkiezingen tijdens de Nacht van de Theologie die ook dit jaar door een zeker virus in het water valt.

Maaike merkt tenslotte op dat ze in een studentenhuis in Zwolle woont waar ze ook lid is van de christelijke studentenvereniging Ichthus. Ze studeert echter in Kampen en ofschoon de TUK gaat verhuizen naar Utrecht, mag zij haar studie nog afmaken aan de Broederweg in Kampen. Als zij de nieuwe Jonge Theoloog des Vaderlands wordt, zet ze de TUK op de kaart juist voordat die van de kaart verdwijnt.