Afbeelding

Kampen wil geen windmolens ten zuiden van grens

Algemeen

(door Michiel Satink)
KAMPEN/OLDEBROEK ? Van de ooit 12 geplande windmolens langs de A50, vielen de 5 turbines die op Kamper grondgebied gepland stonden, al snel af door bezwaren uit deze gemeente. Raadsfracties van Kampen hebben nu ook bezwaar gemaakt tegen de 4 geplande windmolens op grondgebied van Oldebroek. Dit leidt tot wrevel bij het provinciebestuur van Gelderland. ?Het is opmerkelijk dat de fracties nog met een schriftelijke reactie komen op deze windvisie nadat de inspraakronde is doorlopen.?

Dat raadsfracties uit Kampen reageren op plannen in Oldebroek is in dit geval niet zo vreemd. De slagschaduw van deze toekomstige windmolens ligt letterlijk op Kamper grondgebied. Bij het knooppunt A50-A28 en langs de N50 in de gemeente Oldebroek moesten zeven windturbines komen. De drie turbines op Hattemer grondgebied zijn zo goed als afgevallen. Het plan is niet nieuw: ondernemer Van Werven is al sinds 2000 bezig met het idee er windturbines te plaatsen. De Hattemer fracties CDA, D66, PvdA en VVD steunen de plannen in Hattem en Oldebroek niet. De Kamper fracties SP, PvdA, CDA, VVD, GroenLinks, GBK en ChristenUnie maakten in een brief aan de provincie Gelderland bezwaar tegen de komst van de 4 windmolens langs de N50, op Oldebroeker grondgebied. Onder meer inwoners van Zalk vrezen overlast.

Toch komt de brief wel erg laat, schrijft de provincie Gelderland in een reactie. ?Het heeft ons verbaasd in dit stadium van het proces rond de windvisie brieven van de raadsfracties in Hattem en Kampen te ontvangen. In beide gemeenten hebben noch de raad, noch het college, noch raadsfracties gebruikgemaakt van de inspraakronde van de Windvisie die in mei en juni van dit jaar heeft plaatsgevonden. Het is opmerkelijk dat de fracties nog met een schriftelijke reactie komen op deze windvisie, nadat de inspraakronde is doorlopen, er een reactienota is verstuurd en ook de hoorzitting al heeft plaatsgevonden. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben de windvisie inmiddels vastgesteld en hebben geen aanleiding gezien de locatie uit de windvisie te halen.? Met andere woorden: de provincie verwacht dat de gemeente Oldebroek het plan voor de vier molens op haar grondgebied voortvarend doorzet.

Het college van Oldebroek stelde de gemeenteraad voor mee te werken aan de realisatie van de vier windmolens van elk 3 MW in Hattemerbroek. Het plan draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente en provincie, schreef het college. Bovendien staat de plek langs de N50 als geschikte locatie genoemd in de Windvisie van de provincie Gelderland.

Een raadscommissie schoot gaten in het voorstel, waarna het college besloot om in februari met een nieuw voorstel te komen. In die commissievergadering begin deze maand kwam ook een brief aan bod geschreven door twee inwoners van de Geldersedijk en Oostersedijk, gemeente Hattem. De brief zou opgesteld zijn mede namens inwoners van Zalk. Onderwerp van de brief is een amendement die in 2012 in de Gelderse staten is aangenomen. Strekking van dat amendement was dat als windmolens in grensgebieden gepland staan, niet alleen de gemeente waar die molens komen maar ook buurgemeenten inspraak in de plannen hebben. In dit geval dus Hattem en Kampen.

Extra
Op het familiebedrijf Van Werven ontstond in 1999 al het plan een windmolen op het terrein nabij het knooppunt A50/A28 te plaatsen. Het plan werd geleidelijk uitgebouwd tot wat nu in de gemeente Oldebroek is voorgelegd. Op de website: www.windmolenparkhattemerbroek.nl staat meer over de plannen. Ook is hier een link te vinden naar de beweegredenen van mededirecteur Jan van Werven. Zorg voor het milieu is voor hem reden te investeren in windturbines.