Afbeelding
Aangeleverd.

De politiek blikt terug in 5 vragen

· leestijd 12 minuten Algemeen

KAMPEN - 2021 zit er bijna op. Traditioneel blikt De Brug samen met de raadsleden terug op het voorgaande politieke jaar. Dat doen we met vijf vragen.

1. Welk lid van een politieke partij (of welke wethouder) heeft zich het afgelopen jaar het meest positief onderscheiden?

VVD:
Gerben Wijnja van D66 – vorig jaar ook al onze keuze, Gerben is gewoon ons favoriete raadslid. Hij is scherp en positief constructief en levert een mooie bijdrage aan het debat in onze raad.

GroenLinks:
Marieke Spijkerman, vervangend voorzitter van de raad. Ze zorgde voor een warm en waardig afscheid van burgemeester Koelewijn en een goede en ontspannen start voor burgmeester De Rouwe.

Tekst gaat verder onder de foto


Bijschrift -  foto aangeleverd.

Kampen Sociaal:
Marieke Spijkerman van de VVD. Ze heeft zich de afgelopen jaren positief ingezet als gedegen raadslid, een goede voorzitter en begeleidde het afscheid van burgemeester Bort Koelewijn en de intree van Sander de Rouwe onze nieuwe burgemeester.

SGP:
Jan Willem Schutte heeft zich de afgelopen periode positief onderscheiden. Hij stak als voorzitter van de vertrouwenscommissie veel tijd in het proces van de benoeming van de burgemeester. Verder heeft hij als voorzitter van de commissie RO op een goede manier leiding gegeven aan de commissie RO.

ChristenUnie:
Marieke Spijkerman. Een zeer vaardig politica, Met oog heeft voor details en hoofdlijnen, bekwaam is in het debat en scherp waar nodig. Ze straalt rust en gezag uit en is nooit bang om een tegendraads geluid in de raad of commissie te laten horen.

Gemeente Belang Kampen:
Het meest positief onderscheiden in het afgelopen jaar is wethouder Jan Peter van der Sluis. Hij wist de raad duidelijk en helder van antwoorden te voorzien en heeft ook in de overleggen buiten de raadzaal een positieve houding. Ook bij onderwerpen die voor hem en zijn partij soms ver buiten hun scope vallen.

D66:
Het leukste onderdeel van de eindejaarsvragen is het geven van complimenten. Want hoewel je met elkaar van mening verschilt, deel je allemaal de inzet voor de gemeente.
Naast raadsleden en wethouders wordt een belangrijk deel van het politieke werk gedaan door commissieleden: vertegenwoordigers van een fractie die zelf niet in de raad zitten.
Een goed voorbeeld daarvan is Co Florijn van de SGP. Zacht van stem, maar vol humor en scherp op de inhoud. Het type politicus dat met eigen spreadsheets de gemeentefinanciën analyseert en niet schroomt wethouders het vuur aan de schenen te leggen.

CDA:
Die eer geven wij aan vertrekkend wethouder Irma van der Sloot. Zij heeft kans gezien om Kampen, financieel gezien, weer gezond te krijgen. De gemeenteraad kon een sluitende, zeer goed leesbare begroting bespreken, die mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen bood. Om met haar woorden te spreken: “Eerst een plan, dan geld.” Ook speelde ze een belangrijke rol in het bod in de Regionale Energiestrategie (RES) om Kampen energieneutraal te krijgen in 2035.

Tekst gaat verder onder de foto


Bijschrift - Gerben Wijnja van de D66-fractie.

PvdA:
Wethouder Irma van der Sloot, ondanks de smet van de forse bezuiniging op het armoedebeleid, waar wij het als PvdA volstrekt mee oneens zijn. Zij heeft als wethouder Financiën de lastige klus gehad om de gemeentefinanciën op orde te krijgen. Daarbij heeft zij, uiteindelijk met hulp van de raad, onder andere het cultuurbeleid in Kampen in stand weten te houden. Zij heeft Kampen meegenomen in een mooie ambitie op het gebied van energie en als wethouder was zij zeer benaderbaar, inlevend en behulpzaam.

2. Stel er werd een docu gemaakt over het afgelopen politieke jaar, welk lied zou dan de soundtrack moeten vormen?

VVD:
De soundtrack van de film Titanic. Om het beeld te ondersteunen van een gemeentebestuur dat ten onder gaat aan zijn eigen succes. Taken zijn voltooid en men vindt nieuwe uitdagingen. Een verkeerd beeld wordt hiermee afgegeven vindt de fractie van de VVD. Het gemeentebestuur lijkt zo een zinkend schip die misschien nog net de eindstreep gaat halen. In ieder geval niet met de nieuwe energie die aan de start van deze periode werd uitgestraald.

Tekst gaat verder onder de foto

GroenLinks:
‘Let’s get digital’ van RHYME. We moesten steeds vaker online vergaderen. Hoe goed dat ook werkt, het is niet goed voor het contact met inwoners en het helpt niet als er grote verschillen zijn. We missen de ongedwongen ontmoetingen die hard nodig zijn voor het politieke werk.


De VVD-fractie.

Kampen Sociaal:
‘Hou mij vast’ van Volumia is een song die past bij dit jaar. Hoewel het eigenlijk een liefdesliedje is zou het zo van toepassing kunnen zijn op de raad. Soms moet je elkaar vast houden en iets meer liefhebben. Fysiek zaten we ook dit jaar niet altijd bij elkaar vanwege corona, we zouden willen dat we iets dichter bij elkaar zouden zijn.

SGP:
Als er een documentaire gemaakt zou worden, zou het vertrek van de Theologische Universiteit ongetwijfeld een plek krijgen. Enkele decennia geleden speelde de christelijke religie een prominente rol in de Kamper samenleving. Een tijdperk lijkt met het vertrek van de universiteit afgesloten.

Vorige maand overleed voormalig SGP-voorman Van der Vlies. In 2006 kreeg hij de vraag voorgelegd wat de kern van zijn boodschap zou zijn in het geval dat hij afscheid moest nemen van de politiek en het volk twee minuten mocht toespreken. “Ik heb vaak Psalm 32 op de lippen in de berijming van 1773: ‘Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen’, maar -en dat volgt er in één adem op- ‘die op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd van Zijn weldadigheden.’”
Er is reden om te somberen. Maar ook reden om te verwachten en te vertrouwen. Met het hoofd omhoog!

ChristenUnie:
To everything, turn turn turn, van The Byrds. Dit lied gaat over dat er voor alles een tijd, een seizoen is. Een jaar waarin we opnieuw door corona stilgezet zijn, bepaald zijn bij dat alle dingen hun tijd hebben, omgaan met voorspoed en tegenslagen, dankbaarheid en verlies. Er kwam een nieuwe burgemeester en we namen afscheid van twee wethouders, we konden als samenleving langzamerhand steeds meer, maar eindigen het jaar weer in een lockdown. Niet geheel toevallig sluit dit aan op het Bijbelboek Prediker, waarin we als christenen zien dat alle dingen hun tijd hebben, maar Gods liefde eeuwigheid.

Tekst gaat verder onder de foto
De ChristenUnie op pad voor de coronatijd. - ChristenUnie

Gemeente Belang Kampen:
Als muziek- en filmliefhebbers vinden we dat één lied noemen wel heel erg sober is, maar het lied dat absoluut niet mag ontbreken is Not the same anymore van The Strokes omdat dit komt van het album The New Abnormal. We leven momenteel in een tijd die niet normaal is en laten we hopen dat dit snel tot het verleden behoort.

D66:
Van de leukste naar de moeilijkste vraag. Maar denk eens aan de Zuiderzeeballade. Misschien een wat oubollig lied, maar ongetwijfeld kan iemand nieuwe woorden vinden om straks de IJsselkogge mee in te halen. In 2021 hebben we de eerste concrete plannen besproken voor de expositie van de IJsselkogge. Begin 2022 volgt het definitieve besluit. Het zou prachtig zijn als we straks een mooie plek voor dit erfgoed vinden waarmee we het ondernemende verhaal van Kampen kunnen vertellen.

CDA:
In december 2020 stootte de hit Rollercoaster van de zanger Danny Vera het bekende Bohemian Rhapsody van Queen van de eerste plaats in de Top 2000. Het nummer werd min of meer symbolisch voor het politieke jaar dat erop zou volgen. Fysieke, digitale en hybride vormen van vergaderen wisselden elkaar in 2021 in of buiten het gemeentehuis af. Een tweetal wethouders ging een nieuwe uitdaging aan, terwijl ook onze burgemeester vertrok en een nieuwe kwam. Dus zowel op het politieke als op het persoonlijke vlak bevonden wij ons in 2021 in een ware achtbaan.

PvdA:
Whitesnake met ‘Here we go again’: het vergaderen ging van fysiek naar digitaal, terug naar fysiek en weer digitaal en vooral ook hybride (een combinatie van fysiek én digitaal. Met vallen en opstaan hebben we het politieke jaar zo goed kunnen doorstaan.

Tekst gaat verder onder de foto

De CDA-fractie.

3. Op welk politieke moment van het afgelopen jaar, kijkt jullie partij het meest tevreden terug?

VVD:
Wij kijken tevreden terug op het afscheid dat wij burgemeester Koelewijn hebben geboden en het ereburgerschap wat we hem als raad gezamenlijk hebben kunnen toekennen. Een afscheid dat hij heeft verdiend.
Het afscheid van de ene burgemeester brengt ons bij de zoektocht die heeft geleid tot het moment van de benoeming van onze nieuwe burgemeester. Met een vliegende start heeft de heer Sander de Rouwe inmiddels de gemeente leren kennen en hebben veel inwoners onze nieuwe burgemeester leren kennen.

GroenLinks:
Tevreden zijn omdat iets niet… Dat kan. GroenLinks is blij met het terugdraaien van twee bezuinigingen die nodig leken vanwege het grote financiële tekort. Kampen is weer uit de problemen. Goed nieuws was er voor de mensen die jarenlang leven van een laag inkomen. Zij houden hun Individuele Inkomenstoeslag. En de culturele instellingen hoeven niet nog eens 250.000 euro te bezuinigen.

Blij zijn we met de steun voor ons plan om energiearmoede aan te pakken. Met een energiescan kun je kijken waar jouw huis warmte ‘lekt’ en met wat steun kun je je huis beter isoleren. Ook blij zijn we met de stap op weg naar exposeren van de Kogge. Die hoort in Kampen, maar dat mag niet tegen elke prijs. 1 miljoen is de max.

Kampen Sociaal:
De begrotingsraad was succesvol voor de kunst - en cultuursector. Geplande bezuinigingen van 250.000 euro zijn geschrapt en het aankoopbudget voor het museum is verhoogd, dat alles door de inzet van Kampen Sociaal.

SGP:
De SGP heeft de afgelopen periode vaak gemopperd over de begroting en vaak gevraagd of het college wel in control is. Financieel is er een moeilijke tijd geweest. Tegelijkertijd is de SGP erg tevreden over de begrotingsvergadering, waarbij we een solide begroting lag. Voor de komende tijd staat Kampen financieel er goed voor.

Tekst gaat verder onder de foto

De SGP-fractie.

ChristenUnie:
Twee momenten: het terugdraaien van de bezuiniging op de individuele inkomenstoeslag en op de OZB niet-woningen. Beide bezuinigingen waren voor de CU in 2020 moeilijk te verteren, en we zijn blij dat daar dit jaar een streep door gezet kon worden.

Gemeente Belang Kampen:
Niet echt een politiek moment, maar het afscheid van Burgemeester Bort Koelewijn is wel een moment waar we met tevredenheid op terugkijken. Ondanks alle beperkingen heeft Kampen toch, op bijzondere wijze, afscheid kunnen nemen van de Burgemeester die Kampen een ander aanzien heeft gegeven en die altijd klaar stond. Mooi om te zien dat iedereen voor hem klaarstond bij zijn afscheid.

D66:
De besluiten rond het klimaatbeleid. Zo hebben we een ambitieuze maar haalbare regionale energiestrategie vastgesteld. Nu moeten we aan de slag met de uitvoering en zorgen dat iedereen in Kampen er straks duurzaam, warmpjes bij zit. Dit en de motie die we samen met Groenlinks maakten om energiearmoede aan te pakken, zijn belangrijke besluiten. Want we staan niet alleen voor de vraag hoe we klimaatverandering beperken, maar ook hoe we dit eerlijk doen voor iedereen.

CDA:
De CDA-fractie is heel tevreden over het feit dat het tweede deel van de bezuinigingen op de grote culturele instellingen De Stadsgehoorzaal, het Stadsarchief, het Stedelijk Museum, de Bibliotheek en Quintus al in deze raadsperiode zijn geschrapt. Vanaf het begin heeft het CDA aangegeven dat graag te willen. Cultuur vinden wij namelijk belangrijk voor het welbevinden van onze inwoners.

PvdA:
Onze stellingname t.o.v. de bezuinigingen op armoedebeleid – daar waren en zijn we het hartgrondig mee oneens! Onze blijvende inzet voor de Voedselbank en mede daarmee voor de mensen die het soms zwaar, soms héél zwaar hebben. En natuurlijk het goede inhoudelijke debat over de stedenband met Pápa n.a.v. de anti-homowet in Hongarije en de toezeggingen van Burgemeester Koelewijn op dit punt.

4. Wat moet er politiek gezien echt anders in 2022?

VVD:
Een meer stabiel en betrouwbaar stadsbestuur en …… de verkiezingen in maart van het komende jaar maken dat mogelijk. Kijken hoe het anders kan en denken in mogelijkheden en oplossingen.
Daarnaast valt het de VVD-fractie op dat het afgelopen jaar het taalgebruik bij verschillende commissie- en raadsvergaderingen verhardt en verruwt. Ook wordt er steeds meer op de persoon gespeeld en ook buiten de raadszaal in sociale media persoonlijk mensen aangevallen. Dit vinden wij niet wenselijk. Politiek gaat vooral over het verbinden en niet over het polariseren van onderlinge opvattingen en standpunten tussen partijen.

GroenLinks:
We zitten in een diepe wooncrisis. In Kampen is er een groot tekort aan (sociale) huur- en koopwoningen. En huizen worden steeds duurder. Mensen met een lager of middeninkomen kunnen steeds moeilijker aan een woning komen. We bouwen nu teveel dure woningen, met name voor inwoners van buiten Kampen. Dat zet de woningmarkt in Kampen nog verder onder druk. Wij willen zo snel mogelijk betaalbare huur- en koopwoningen bouwen.

Kampen Sociaal:
We moeten echt meer inzetten op bestrijding van eenzaamheid en armoede, daar liggen volop kansen die nog niet opgepakt zijn. Mensen in armoede moeten uiteindelijk meer geld over houden. Dat doen we wat Kampen Sociaal betreft door meer aanwezig te zijn in de wijk en mensen actief te benaderen.

SGP:
De SGP-fractie vindt het belangrijk dat er meer aandacht voor de kernen is. We zijn druk met heel veel zaken die over de stad Kampen gaan. Maar de gemeente Kampen is zoveel rijker. We hebben prachtige kernen. Het raakte onze fractie dat er in de gemeente bijv. geen beleid was om te bouwen in het buitengebied, terwijl in elke andere gemeente wel beleid hiervoor was. Een voorbeeld van te weinig oog voor het buitengebied?
Tegelijkertijd vinden we het meest principieel dat het beleid moet zijn volgens Gods goede en heilzame geboden! Dat moet echt anders!

ChristenUnie:
Moties indienen voor de bühne en pronken met andermans veren. Meerdere keren duurde de raadsvergadering door de vele moties ongelooflijk lang. Het publiek haakt dan allang af, terwijl dan de volgende dag in de media elke nuance van het debat verdwijnt als één partij roept “wij hebben … voor elkaar gekregen”. Meer verbinding, minder verdeeldheid.

Gemeente Belang Kampen:
Wat echt ander mag, kan en moeten 2022 is de overlegstructuur met de inwoners van de Gemeente Kampen. We hebben allemaal heel helder dat er meer geluisterd moet worden naar de inwoners en participatie een belangrijk onderdeel moet zijn van de besluitvorming. Dat wordt nu nog te vaak vergeten of onvoldoende uitgevoerd. Er wordt hard aan gewerkt om dit te borgen in de organisatie en voor de zomer van 2022 moet er een duidelijk plan van aanpak zijn.

D66:
Ambitieuzer zijn. We staan als gemeente voor grote uitdagingen: wonen, klimaat maar zeker ook onze economie. Je hoort in Kampen nog wel eens: dat kan hier niet. Maar wij denken er juist veel meer kan in Kampen. We zitten in één van de krachtigste groeiregio’s van het land. We moeten veel meer kijken naar alles wat er wel kan. Werken aan een modernere economie, zorgen dat we de woningbouwopgave gebruiken om lelijke plekken mooier te maken, en zorgen dat iedereen in Kampen de energietransitie kan maken.

CDA:
Volgens ons is er nog winst te behalen in de manier van vergaderen. Het is voor kijkers en luisteraars vaak niet goed te volgen en het duurt ook vaak (te) lang. We moeten af van het praten om maar aan het woord te zijn. Opmerkingen die al door vorige sprekers gemaakt zijn, hoeven niet herhaald te worden. We moeten meer samenwerken en constructief zijn om sneller te kunnen besluiten.

PvdA:
Minder ruimte voor ‘meninkjes’ en meer ruimte voor écht debat. En verder…. Lees gewoon ons verkiezingsprogramma!

Tekst gaat verder onder de foto


Drie leden van de PvdA-fractie.

5. Aan welk politieke onderwerp heeft jullie fractie in 2021 de meeste tijd besteed?

VVD:
Dat is toch zeker de woningbouw en de hoge nood die we daar zien. Iedere versnelling en de urgentie daarvan is voor de VVD-fractie belangrijk. We roepen op tot creativiteit en flexibiliteit. Jammer dat de wethouder die dat had kunnen realiseren niets heeft kunnen bereiken op dat vlak. Een kerk in plaats van woningen in het centrum van IJsselmuiden. Geen versnelling op Reeve, geen versnelling op plan Fuite in IJsselmuiden, geen uitbreiding plekken voor de woonwagens, geen succesvolle inbreidingsplekken. Echt een gemiste kans voor dit college. De ambitie van de VVD-fractie is een verdubbeling van het aantal woningen naar 400 per jaar.

GroenLinks:
Aan de vraag of wat wij doen goed is voor inwoners van onze gemeente. Als we bezuinigen op cultuur en muziekles wordt duurder of de bibliotheek in IJsselmuiden sluit, wie krijgt daar dan last van? Als we armoederegelingen veranderen, doen we dan recht aan de wensen die we gehoord hebben? Als we groener en duurzamer willen worden, zorgen we er dan voor dat iedereen daarvan profiteert?

Kampen Sociaal:
De zorg rondom de krapte op de woningmarkt heeft veel van onze tijd gevraagd. We moeten ervoor zorgen dat er in Kampen betaalbare woningen blijven voor zowel starters als ouderen. Een goede mix van huur en koop en goedkoop, middelduur en duurdere woningbouw is van groot belang voor de opbouw van een wijk.

SGP:
De SGP-fractie is de afgelopen periode helaas heel druk geweest met woningbouw in Tussenland, in IJsselmuiden. De gemeentelijke overheid lijkt geen betrouwbare overheid te zijn voor Parallelweg 1 en 2. Dat vinden we ingrijpend en onjuist!
Daarnaast raakt het ons dat er nog steeds geen goede oplossing voor de huisvesting van de voedselbank is. Wat de SGP betreft is de voedselbank noodzakelijk voor goede zorg voor onze inwoners. Dat moet een goede plek krijgen in de gemeente. We vinden het jammer dat we hier zo veel tijd in moesten steken en hopen dat er snel een oplossing is!

ChristenUnie:
Toch wel de keuze voor de terugkeer van de Kogge. We hebben meermaals op de Oudestraat staan luisteren op zaterdagmiddagen om van inwoners te horen wat zij belangrijk vonden. Dat was misschien wel het belangrijkste waardoor onze mening is gevormd.

Gemeente Belang Kampen:
De meeste tijd, buiten de normale agenda behandeling, is het afgelopen jaar besteed aan de komst van het Hanzepaviljoen. Ook hier is de participatie onvoldoende ingezet. Zowel Horeca-ondernemers als bewoners voelden zich niet gehoord en gewaardeerd, dit had voorkomen kunnen worden door tijdig is gesprek te gaan.

D66:
Er is niet een onderwerp waar we het meeste tijd aan hebben besteed, maar wel onderwerpen waarin D66 onderscheidend is geweest ten opzicht van andere partijen. Zo hebben we veel aandacht gevraagd voor de fiets en verkeersveiligheid in onze gemeente.
Maar bovenal de politiek voorgehouden dat we moeten durven moderniseren. Onze economie bijvoorbeeld. Niet blijven hangen in traditionele, maar achterblijvende sectoren. Meer ruimte voor nieuwe bedrijvigheid.

CDA:
De CDA-fractie heeft veel tijd besteed aan wonen. Het is een groot probleem dat er te weinig woningen beschikbaar zijn en dat starters geen betaalbare woning meer kunnen vinden. Ouderen willen graag anders wonen, maar ook dat lukt niet. In de komende raadsperiode zullen we nog veel meer tijd aan wonen moeten besteden als politiek, maar ook als ambtelijke organisatie. De versnelling van de woningbouw moet namelijk goed van de grond komen.

PvdA:
De (huisvesting van de) Voedselbank, het armoedebeleid en LHBTI-emancipatie.

Afbeelding
Afbeelding
De SGP-fractie.

Nick de Vries

Nick de Vries