Met dank aan stichting Open mind, fotograaf Mounir Raji, styling Richard Schreefel.
Met dank aan stichting Open mind, fotograaf Mounir Raji, styling Richard Schreefel. foto aangeleverd

Buitententoonstelling ‘WIJ....doorbreken de cirkel van geweld’ in Kampen te zien

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Vanaf 16 maart is de buitententoonstelling ‘WIJ...doorbreken de cirkel van geweld’ te zien op het Burgemeester Berghuisplein. Het is een reizende buitententoonstelling van stichting Open Mind waarmee op een laagdrempelige manier huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar gemaakt wordt en het onderwerp uit de taboesfeer gehaald wordt. 

Wethouder Zorg Jan Peter van der Sluis opent op 16 maart de tentoonstelling. Dat doet hij samen met Ellen Rooijers, directeur van Veilig Thuis, Michiel van Willigen, wethouder van de gemeente Zwolle en voorzitter van het regionaal bestuurlijk overleg huiselijk geweld in IJsselland en Mirjam Stoop-Bekker, initiatiefnemer van stichting Open Mind. 

‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ maakt met behulp van 30 krachtige portretten en de daarbij behorende indringende verhalen duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling overal voor kunnen komen, dat het niet mag en dat het niet oké is. De tentoonstelling geeft inzichten en voorbeelden hoe JIJ de cirkel van geweld kunt doorbreken.

“We kunnen niet meer wegkijken en doen alsof het niet bestaat. Of de verantwoordelijkheid hiervoor bij anderen neerleggen. Nee, JIJ kunt iets doen en er mede voor zorgen dat de eerste stappen worden gezet om de cirkel van geweld te doorbreken. Als gemeente Kampen vinden we het een zeer relevant en belangrijk onderwerp en zijn daarom gastgemeente voor deze tentoonstelling. Op deze manier willen wij bijdragen aan het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Want er is geen rechtvaardiging voor huiselijk geweld. Nooit!”, aldus wethouder Jan Peter van der Sluis.

De buitententoonstelling is tot 6 april te bezoeken en is te vinden langs de groenstrook tussen het Burgemeester Berghuisplein en het fietspad aan de Cellesbroeksweg.

Huiselijk geweld

In Nederland zijn in de afgelopen 5 jaar 747.000 mensen van 18 jaar of ouder slachtoffer geweest van minstens één incident van fysiek en/of seksueel geweld. Dit betreft 5,5% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om geweld dat werd gepleegd door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex)partner of huisvrienden (Bron: WODC prevalentie onderzoek 2019). 

Deze cijfers tonen aan dat het één van de grootste maatschappelijke problemen binnen onze samenleving is. Het gebeurt veelal niet in de openbaarheid en er is een hoog percentage recidive. Ook in de regio IJsselland is het een belangrijk issue binnen het sociaal domein. 

In de regio IJsselland blijven bestuurders en gemeenten zich inzetten voor een toekomst zonder geweld in gezinnen en huishoudens. Het beleid is erop gericht de cirkel van geweld te doorbreken door alle betrokken partijen aan elkaar te verbinden, elkaar te versterken en samen te werken zodat we in staat zijn huiselijk geweld duurzaam te stoppen. Met de komst van de buitententoonstelling ‘Wij…doorbreken de cirkel van geweld’ geven we in IJsselland een gezicht aan dit beleid. Door oog te hebben voor elkaar en samen te werken kunnen we mensen die te maken hebben met huiselijk geweld daadwerkelijk helpen dit te stoppen. Veiligheid is van ons allemaal.