Afbeelding

Raadspraat: Balans in begroting is broos

· leestijd 1 minuut Algemeen

De Brug geeft de partijen van de gemeenteraad wekelijks de mogelijkheid om een column in te sturen over een onderwerp naar keuze. Deze week fractievoorzitter Manfred Haveman van de PvdA. Hij gaat in op de begroting van de gemeente Kampen.

Twee miljoen euro is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor een sociaal plan voor het zwembadpersoneel in Kampen. Onze fractie heeft tegen het voorstel om dit bedrag te reserveren gestemd. Zijn wij dan tegen een goed sociaal plan voor het personeel? Nee, natuurlijk niet! Het zwembadpersoneel verdient een eerlijk sociaal plan, dat recht doet aan de situatie voor de betrokkenen. Waar wij wel tegen zijn is de slechte onderbouwing van het bedrag, de vele onzekerheden die in het voorstel zaten en het ontbreken van iedere prikkel om actief te zoeken naar een vervangende baan, indien ontslag de enige mogelijkheid zou zijn. Vandaar onze stem tegen.

Een parkeergarage bij de Buitenhaven? Ook daar hebben we ons over gebogen. Al jaren heeft de entree van Brunnepe een lelijk aangezicht door het grote parkeerterrein op de plek van de oude gasfabriek. De afgelopen tijd zijn er plannen opgesteld voor een dubbellaags parkeerdek, waar de Middeleeuwse IJsselkogge, die volgend jaar boven water wordt gehaald, een plek in zou kunnen krijgen. Er zijn simpelere plannen die wat goedkoper zijn, maar veel minder in het geheel passen. We hebben nú de kans als raad om eindelijk een entree te maken die Brunnepe en de Binnenstad verdienen!

Zwolle stopt met Workfast! Dat stond onlangs in de kranten. Deze methode om mensen uit de uitkering te krijgen, wordt vaak als mensonterend en intimiderend ervaren. De PvdA volgt al geruime tijd heel kritisch deze vorm van re-integratie in Kampen. We horen teveel negatieve verhalen over de uitvoering hiervan. Zo zouden mensen inderdaad uit de uitkering gaan, maar niet omdat ze een baan hebben gevonden, maar omdat ze het traject niet meer aankunnen. Dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn. De wethouder heeft ons een evaluatie beloofd die in het najaar zal komen. Wij zijn er niet gerust op dat het hier in Kampen allemaal vlekkeloos verloopt. Wat de PvdA betreft volgen we het voorbeeld van onze buurgemeente Zwolle en kijken we naar een gezamenlijke aanpak hierin. Een aanpak waarin rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de persoon die werk zoekt.

Mocht u uw verhaal aan ons kwijt willen dan kan dat uiteraard altijd! Contact kan via pvdakampen@gmail.com. De begroting voor 2015 komt er aan. Het evenwicht dat hierin is gevonden, is broos. Waar wij vooral naar zullen kijken is hoe de voornemens uitpakken voor mensen met een smalle beurs en in situaties die om ondersteuning vragen, voor werkgelegenheid, cultuur en toerisme en voor de ontwikkeling van Kampen.