Afbeelding
Foto: Eigen foto.

’t Is maar wat in disse stad

· leestijd 1 minuut Algemeen

Zakt in de geute, wat een mooi gebaar van de gemeente een strantien an ’t Reevediep, alleen aj ’t doen dan muj ’t ook goed doen, ie kunn verwachtn as ’t mooi weer is det d’r zomaar een paar onderd mensn op of koom, en dan ei’j niet genog an alleent maar prullebakkn, miskien ek ’t over ’t eufd e zien in de krante maar dan muj op zien minst ook zorgn veur een fesoenli’jke poepdeuze, want anders wordt ’t d’r binnen de korste keern een zeugien.

Ook zol ik as ik de gemeente was stimuleern um op de fietse te koom en alleent te zorgn veur voldoende fiets parkeerplaasn. Boomdien wat is ’t bezwoar aj de zwemkunst machtig um doar te goan zwemmn,  vrogger deedn we det zomers an ’t Veluwemeer, en doar stun echt gien bortien ‘ier maj niet zwemm. Verbiedn in de rivier bi’j de meuln is nog tot doar an toe, maar verbiedn te zwemm in ’t Reevediep, kom op zeg, “eigen verantwoordeli’jk’eid”.

Want aj verbiedn te zwemm willn ‘and’aavn dan maj d’r de ‘ele dag wel een boa neerzettn. Ik mag liedn det ’t een succes wordt, nogmaals een mooi gebaar, veur niks kunn genietn in oe eign stad. De Iessel kogge, zo zachies an een dosjee met veul ‘eufdpiene , um te beginn is d’r vijf ton deur de road beskikbaar e stelt, toen mos d’r een miljoen bi’j, is ook gebeurd, en now mut d’r nog weer een miljoen bi’j, en dan  kuj ‘m alleent nog maar bekiekn in een gebouw of in een grote glaazn bak, wat een lol.

Wi’j d’r vaddes wat mee dan is d’r een Hanzeconcept, kost nog meer miljoenen plus structureel 3 ton per joar, en as laaste, ’t Hanze beleefmuseum elf miljoen veur de gemeente en een veelvoud an sponsering, en reekn d’r maar op as ’t een keer zovarre is dan is geen van disse bedraagn genog want zo giet ’t altied.

Gemeenteroad wees verstandig dit is een veul te grote broek veur Kampen, ’t is jammer maar ie kun now een keer niet alles em, zinnege uutgaavn goan soms veur leuke dingn, det giet op dit moment ook op veur éel veule gezinn die van narig ‘eid niet weetn oe of ze rond muttn koom in disse dure tied.

’t Feit dak niet op e keekn eb van de burgemeester zien an’ef op zien wekeli’jkse stukkien in de Brug “kiek op de wiek”, was umdet ik “miskien naief”, dacht dat ‘t fries was, ak e weetn ‘ad dat ie doarmee “weeke” bedoeldn dan ak ‘m d’r zeker op e attandeert.

Maar gelukkig ef Jac Ruiten um bi’j “Op zien Kampers” uut de droom ollpn, ei’j wet now oe of  iet skriem mut. Want de burgemeester zal zo zachies an ook wel deur em, d’r is altied wel wat in disse stad.

Appien Floep

Nick de Vries