Afbeelding

Toekomstperspectief voor de boeren

· leestijd 1 minuut Algemeen Ingezonden

Woensdagavond 6 juli zat de tribune van de raadzaal van Kampen vol met boeren. Er werden moties behandeld over de stikstofproblematiek. 

De VVD, ChristenUnie, CDA, D66 en SGP dienden de motie “Toekomstperspectief voor de boeren” in. Alle partijen zien de zorgen en onzekerheid van boeren. Velen zijn overtuigd dat er wat gedaan moet worden aan de stikstofproblematiek. Er is verschil van inzicht hoe dit moet. Duidelijk is dat de rol en de invloed van de gemeenteraad klein is, de provincie voert regie.

Toekomstperspectief.

De motie zegt dat de gemeenteraad waardering heeft voor landbouwbedrijven; we ons inzetten voor een vitaal platteland; het gesprek tussen landbouw, natuurorganisaties, provincie Overijssel cruciaal is; dat alle sectoren bijdragen aan oplossingen; dat er toekomstperspectief aan boeren geboden kan worden door: in gesprek met boeren te zoeken naar oplossingen voor landbouw en natuur, duidelijkheid te bieden aan bedrijven die in onzekerheid zitten vanwege vergunningen, inschakeling van erfcoaches voor advies over innovatie, bedrijfsaanpassingen, samenwerking met natuurorganisaties en nieuwe verdienmodellen, e.d. 

Wat zegt de ChristenUnie

Van de ChristenUnie zei raadslid Harro Pruijssen: “Afgelopen week hoorden we in deze raadzaal, uit de mond van 1 van de boeren uit onze gemeente hoe groot de impact is van een brief en kaart van een minister over stikstof. Deze brief als druppel over de rand van de emmer van jarenlang wisselend landbouwbeleid. Onzekerheid is voor deze bedrijven en gezinnen al lang heel groot. Als voorbeeld noem ik dat door het vallen van de PAS in 2019 veel bedrijven opeens geen vergunningen meer bleken te hebben terwijl ze daar volgens overheid wel vanuit mochten gaan, dit zijn de PAS-melders. 

 

De stikstofkaart van het Rijk op 10 juni was een valse start want het biedt boeren geen enkel perspectief. Tegelijk zien en erkennen we als ChristenUnie dat we met elkaar voor een enorme stikstofopgave staan. Daarom zetten we ons in voor een volhoudbare landbouw voor boer en natuur. Door o.a. moties in de 2e Kamer is de stikstofkaart van tafel en moeten alle sectoren als industrie, scheepvaart, luchtvaart ook bijdragen leveren: dat is rechtvaardiger.

 

Het beste is als boeren, natuurbeheerders, het waterschap e.a. onder regie van provincies, gezamenlijk oplossingen uitwerken voor landbouw en natuur zoals in de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. Daar worden maatregelen uitgewerkt die toekomstperspectief bieden aan boeren, een bijdrage leveren aan de stikstofproblematiek en ook de veenweideproblematiek, biodiversiteit, andere verdienmodellen enz. Dat is volgens ons de beste manier om samen aan Toekomstperspectief te werken voor landbouw en natuur. Vandaar dat de ChristenUnie deze motie mede indient”.

 

Stemming 

Het GBK had een motie die nadruk legde op de vrijwilligheid. Uiteindelijk zijn 2 moties in stemming gebracht die beiden een meerderheid behaalden. Het college van B&W van Kampen zal deze boodschap overbrengen aan de provincie.