Afbeelding
Foto: aangeleverd

Agenda voor kinderen van de basisschool

Algemeen

KAMPEN - Al een aantal jaren werken het Ichthus College en de stichting IRIS onderwijs en opvang samen binnen het project van de Overbrugging. De Overbrugging is een werkgroep die zich tot doel heeft gesteld de overgang van de basisschool en het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.

Dit schooljaar gaan een aantal ambassadeurs van IRIS en het Ichthus College in de bovenbouw van de basisschool aan de slag met het leren leren en de oriëntatie op het voortgezet onderwijs. De kinderen van de basisschool gebruiken daarbij de agenda die door de Overbrugging zelf is ontwikkeld. De agenda is vorm gegeven door Annelinde Holwerda. Het helpt de kinderen inzicht te geven in het plannen van toetsen en het leren leren.

 Afgelopen week werden de eerste agenda’s officieel uitgedeeld door de stuurgroepleden van de Overbrugging aan de leerlingen van groep 8 van de Willem van Oranjeschool. Indy Kolk mocht als eerste de agenda in ontvangst nemen. 

Binnen het voortgezet onderwijs zijn er ook ambassadeurs aan de slag om met de docenten activiteiten te ontwikkelen op het gebied van lezen die aansluiten bij de werkwijze op de basisscholen. De openbare bibliotheek van Kampen is daar ook nauw bij betrokken.