Afbeelding
foto aangeleverd

Ichthus College en Stichting IRIS lanceren ‘De Overbrugging’

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - Alvast leren plannen en met een agenda omgaan. Kennismakingslessen volgen en de sfeer proeven. Een portfolio maken waarin je jezelf voorstelt aan je nieuwe mentor. En een biep op je nieuwe school, zodat lezen ook daar leuk blijft. Met het project ‘De Overbrugging’ wordt de stap van basisschool naar voortgezet onderwijs makkelijker en leuker. 

‘Voor veel kinderen is de overstap naar voortgezet onderwijs heel groot’, zegt projectgroeplid van De Overbrugging Lodewijk Westerhof, directeur van CBS De Regenboog. ‘Ze krijgen te maken met andere vakken, huiswerk, ze hebben meerdere docenten en allemaal verschillende lesuren in een heel groot gebouw. Met de Overbrugging willen we die overstap soepeler en effectiever maken, en voorkomen dat de leerlingen in een gat vallen.’ De Regenboog is één van de veertien scholen die deel uitmaken van de stichting voor christelijk onderwijs IRIS.

‘Met De Overbrugging gaan we voor een gelukkige leerling op de juiste plek’, vertelt projectgroeplid Eline van Dijk, docent Engels op het Ichthus College. ‘We hebben ons gericht op vier verschillende pijlers: taal- en leesonderwijs, wegwijs in het voortgezet onderwijs, hoe leer je leren en warme overdracht. Leerlingen leren vanaf groep 7 plannen en met een agenda werken. Ze maken kennis met het fenomeen huiswerk en ze kunnen introducties en kennismakingslessen volgen op het Ichthus College om de sfeer te proeven.’ Om de brug te slaan bewegen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs naar elkaar toe. ‘Het Ichthus College introduceert net zoals in het basisonderwijs de Biep’, vertelt Lodewijk. ‘Daar kunnen leerlingen een boek halen of even lekker lezen. We spelen daarmee ook in op het convenant “Kampen leest” van de gemeente Kampen om het lezen te bevorderen.’

Er gebeurt veel meer. ‘In groep 8 maken de leerlingen een portfolio, waarmee ze zichzelf aan hun mentor kunnen voorstellen: dit zijn mijn talenten en dit zijn mijn aandachtspunten. Kinderen kunnen heel goed verwoorden wat ze kunnen en willen, als je ze er maar de ruimte voor geeft’, zegt Lodewijk. ‘We willen dit jaar een klankbordgroep oprichten met leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs, zodat ze ook echt een stem hebben in dit project’, vult Eline aan. ‘En op 2 februari organiseren we een stagedag: docenten van het Ichthus College geven samen met een leerkracht een les op een basisschool, om te laten zien hoe het er op het voortgezet onderwijs aan toe gaat. Volgend schooljaar krijgen mentoren na zes weken de gelegenheid om te “speeddaten” met de oude leerkrachten van hun leerlingen. Zo kunnen ze aanvullende informatie vragen of gewoon even bijpraten.’ Alle basisschoolleerlingen hebben baat bij de Overbrugging, ook de leerlingen die naar een andere school voor voortgezet onderwijs gaan.

De Overbrugging lijkt een ambitieus project. ‘Het omvat veertien basisscholen en drie locaties van het Ichthus College met onderwijs op verschillende niveaus, dat is een hele uitdaging’, zegt Eline. ‘Maar tijdens het Overbruggings-event in de Broederkerk in oktober merkten we het enthousiasme van alle partijen. De opkomst was groot, evenals de interesse. Het is ook waar we het voor doen in het onderwijs: de leerlingen staan centraal, zij moeten het gevoel hebben dat ze goed voorbereid zijn en dat het een logische stap is naar het voortgezet onderwijs. We zien nu al dat de kinderen profijt hebben van De Overbrugging.’ Lodewijk knikt. ‘We geloven er met z’n allen in, we gaan ervoor. Dat maakt dat het succesvol is.’ Ouders, leerlingen en docenten kunnen voor allerlei informatie, filmpjes, podcasts en een kennisbank terecht op de nieuwe website overbruggingkampen.nl.