Afbeelding
Foto: Aangeleverd.

“Werk aan N760 kán niet in één keer, overlast zou te groot zijn”

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Leo Polhuijs)
IJSSELMUIDEN/GENEMUIDEN - Aan de N760 tussen Genemuiden en IJsselmuiden wordt momenteel groot onderhoud uitgevoerd. Een weg met veilige kruisingen, duidelijke markeringen van de bebouwde kom en een nieuw, veilig fietspad, dat op de toekomst is voorbereid als eindresultaat.

Een ingrijpende klus, want de weg is over het volledige tracé van tien kilometer helemaal afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanwonenden kunnen hun huizen bereiken, doorgaand verkeer wordt door verkeersregelaars tegengehouden en moeten omrijden. Fietsers, zoals scholieren van het Pieter Zandtcollege in IJsselmuiden maken gebruik van de omleidingsroute grotendeels parallel aan de N760 waarbij de Rietsteeg en de Groenesteeg voor hun veiligheid is afgesloten voor motorrijtuigen. Automobilisten rijden van Genemuiden via Hasselt langs Stadshagen en ’s Heerenbroek naar IJsselmuiden/Kampen.

“Doel van de huidige werkzaamheden is vooral verhoging van de verkeersveiligheid,” zeggen Simon Kolkman (projectleider Provincie) en Roland Knegt (omgevingsmanager Schagen Infra).

De huidige fase betreft naast het vernieuwen van het fietspad ook de totaal nieuwe inrichting van de kom van IJsselmuiden. Daarmee wordt het fietspad fysiek gescheiden van het autoverkeer net zoals in Kamperzeedijk Oost en West. Deze werkzaamheden zijn in december afgerond.

In 2023 worden naar verwachting de hoofdrijbaan buiten de kommen en de William Thomsonbrug aangepakt. Kolkman antwoordt op de vraag die ook veel regiobewoners stellen: waarom wordt alles niet in één keer uitgevoerd? “ Als we alle fases tegelijkertijd zouden uitvoeren, zou de weg zes tot acht maanden volledig afgesloten zijn. De overlast voor de omgeving zou té groot worden. Mensen moeten nog wel bij hun huis en bedrijf kunnen komen. Het werk is behoorlijk ingrijpend. In IJsselmuiden moeten bijvoorbeeld alle kabels en leidingen opnieuw worden aangelegd. En op de dijk moet volgend jaar de volledige weg er eerst helemaal uit om volledig nieuw te worden opgebouwd. Ook de Thomsonbrug moet vervangen worden. Dat kost veel tijd en geld. Daarom is voor uitvoering in fases gekozen”.

Fietsers

Voordat het werk begon, werden voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten gehouden. Kolkman: “Bewoners maakten zich vooral zorgen over de fietsveiligheid, het oversteken op kruisingen en de te hoge snelheid. Het nieuwe fietspad is straks volledig gescheiden met één dubbelzijdig fietspad. Dat wordt bovendien fors breder, 3.50 meter in plaats van 2.70 meter. Ook langs de rotonde bij Genemuiden komt een dubbel fietspad. Daar waar mogelijk zijn suggesties van inwoners meegenomen om de verkeers- en veiligheidssituatie te verbeteren door het creëren van betere oversteekmogelijkheden. Bijvoorbeeld bij de komovergang Kamperzeedijk-Oost en bij diverse kruisingen. En het behouden van parkeerplaatsen ondanks het verwijderen van het langsparkeren op de N760. Zoals onder andere de parkeerplekken bij het hertenweitje in IJsselmuiden en bij Kamperzeedijk West”

Waar mogelijk worden, met name voor de overstekende kinderen en ouderen, duidelijke zichtbare en veiliger oversteekplaatsen aangelegd. Kolkman: “Dit is bijvoorbeeld het geval bij de kinderboerderij in Kamperzeedijk-Oost, waar een middengeleider met opstelvak wordt aangelegd zodat je de overkant zo nodig in twee etappes kunt bereiken. En bovendien: de snelheid wordt geremd.”

Te snel rijden binnen en buiten de bebouwde kom is een veel gehoorde klacht. Op de N760 geldt binnen de bebouwde kom een snelheidslimiet van vijftig kilometer, daarbuiten tachtig kilometer. Kolkman: “De bebouwde kommen worden straks duidelijker gemarkeerd door een visueel smaller wegprofiel, hogere wegranden en gele markeringsvlakken ter hoogte van de komovergang waardoor je automatisch afremt. We gaan er vanuit dat het aantal hardrijders vermindert.” Ook kruisingen worden beter ingericht en duidelijker herkenbaar, zoals de kruising bij het Pieter Zandtcollege in IJsselmuiden. Deze wordt bovendien speciaal ingericht op de gebiedsontwikkeling De Bakkerij.

Rekening houden

De politie heeft de afgelopen tijd gecontroleerd op naleving van de snelheidsbeperkingen en het inrijverbod op de Groenesteeg en Rietsteeg. Er zijn al meerdere overtredingen vastgesteld en boetes uitgedeeld. Knegt: “We vragen automobilisten nadrukkelijk om hun verantwoordelijkheid te nemen, aanwijzingen van de verkeersregelaars te volgen en op de omleidingsroutes snelheid te matigen alsof je zelf op die fiets voor je zou zitten.”

Volgend jaar wordt het versleten wegdek van de N760 aangepakt. Ook de William Thomsonbrug in Kamperzeedijk Oost wordt in 2023 volledig vervangen. Wanneer alle werkzaamheden volledig zijn afgerond is op dit moment nog niet duidelijk vanwege de hoeveelheid werk en beschikbare budgetten. Er zijn volgens Kolkman op dit moment te veel onzekerheden zoals de uitvoeringstijd en de bouwkosten die enorm zijn gestegen door de prijsstijgingen van materialen. Wel wil hij kwijt dat hij erg blij is met de samenwerking tussen provincie, de betrokken gemeentes en het waterschap en niet in de laatste plaats over de inbreng, het begrip en de medewerking van de bewoners en bedrijven.

Nick de Vries