Afbeelding
Foto: brugmedia.nl

PvdA en GroenLinks Overijssel bezorgd over verschraling zorgaanbod in Overijssel

Algemeen

REGIO - PvdA en GroenLinks Overijssel zijn bezorgd over verschraling van het zorgaanbod in Overijssel. “De geplande nachtsluiting van de spoedpost bij ZGT Hengelo is de zoveelste keer dat er wordt gesneden in de zorg die onze inwoners kunnen krijgen,” schrijven de linkse partijen. Ze willen dat de provincie een plan maakt om de zorg op orde te houden.

“Er is een tekort aan medisch personeel in Overijsselse ziekenhuizen. Er is een tekort aan huisartsen in Twente. En nog niet zo lang geleden moesten ZGT en het Deventer Ziekenhuis patiëntenstops afkondigen, wat betekende dat sommige van onze inwoners niet meer in hun eigen ziekenhuis terecht konden,” schrijven Verone de Vries (GroenLinks) en Annemieke Wissink (PvdA) in schriftelijke vragen aan de provincie. “Wij maken ons grote zorgen over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg voor Overijsselaars.”


Bereikbare zorg

“Juist als je kwetsbaar bent, als je zorg nodig hebt, dan moet je terecht kunnen in je eigen ziekenhuis. GroenLinks en de PvdA vinden dat de overheid zich tot het uiterste moet inspannen om die zorg, dichtbij en vertrouwd, te garanderen. Wij willen weten wat de provincie van plan is te doen om de ziekenhuiszorg en in het bijzonder de nachtzorg en de spoedeisende hulp in Twente te behouden. Wat kunnen we als provincie doen, samen met gemeentes, om verschraling van de zorg en het tekort aan medisch personeel in Overijssel tegen te gaan, en om onze ziekenhuiszorg op een fatsoenlijk niveau te behouden?”