Energietoeslag
Energietoeslag Foto: Piet Bergstra

VERMOGENSTOETS VOOR ENERGIETOESLAG

· leestijd 1 minuut Algemeen Ingezonden

KAMPEN – Hart voor Kampen wil van het college weten of zij in 2023 een vermogenstoets gaat toepassen bij het uitbetalen van de energietoeslag. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college. Nu kan ook een miljonair met alleen AOW als inkomsten deze toeslag aanvragen. De partij is van mening dat deze toeslag daarvoor niet is bedoeld en wil dat er getoetst gaat worden.

Een inwoonster van de gemeente Kampen vroeg onlangs de energietoeslag aan. Niet omdat ze hem nodig heeft, maar omdat het kán. Zij heeft alleen een AOW-pensioen, maar ze heeft een prima vermogen (spaarrekening) waarvan zij zonder problemen de energieverhoging kan betalen. Tóch kreeg ze van de gemeente Kampen - zonder controle op haar vermogen - 1.300 euro overgemaakt. Hart voor Kampen gunt het haar maar vindt dat niet juist. Deze regeling is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen.  

“Elke gemeente heeft andere voorwaarden voor de uitbetaling van de energietoeslag. Zo neemt de ene gemeente het vakantiegeld van AOW mee in de berekening en de ander niet. Bij de gemeente Amsterdam bv. krijgen alleenstaanden alleen de energietoeslag als zij minder dan 6.295 euro vermogen hebben. Dat is een spaarrekening maar bv. ook een auto. Kortom, alle bezittingen. In de gemeente Kampen telt het vermogen niet mee”, aldus Piet Bergstra.

Tijdens de augustusbesluitvorming heeft het ministerie besloten om in 2023 nogmaals € 1300 aan deze doelgroep uit te keren. Bergstra vervolgt: “Daarom vinden wij het belangrijk om daar nu al vragen over te stellen bij het college. Die toeslag is bedoeld voor inwoners met lage inkomens. Zij hebben dat nodig. Wij zijn dan ook van mening dat een aanvrager moet aangeven hoeveel vermogen hij/zij bezit. Denk aan spaarrekeningen staat (ook van partner en kinderen), eventuele overwaarde op een koophuis, auto, aandelen etc. Daar moet op getoetst worden. Want het kan niet zo zijn dat je die 1300 euro ook krijgt met alleen een AOW’tje als inkomen en daarnaast een goedgevulde spaarrekening”.